Språkvelger

English

Toppbanner: Starte bedrift

Bli en gründer

Fra idé til bedrift for studenter (Gå til siden for ansatte)

Toggler - bli en grunder

Studentforeninger som gir råd og inspirasjon til studenter før de har en konkret idé og som arrangerer en rekke nyskapingsarrangement.

  • Spark* NTNU gir gratis veiledning og støtte til studenter med ideer som vil starte bedrift.
  • Boost Henne støtter kvinnelige studenter som ønsker å utforske hva det vil si å jobbe med entreprenørskap eller starte opp egen bedrift. Boost Henne er en del av Spark* NTNU.
  • Fram NTNU er en studentorganisasjon som gir deg muligheten til å utforske, leke og skape. Vi har lokaler til disposisjon for deg og dine kreative prosjekter, og vi fremmer innovasjon og samarbeid mellom studenter.

NTNU Discovery kan gi tidligfasefinansiering av ideer og prosjekter som kan bli kommersielt levedyktige.

Aneo-bidraget er en tidligfase tilskuddsordning på opptil 25.000 kroner for studenter som har fått veiledning gjennom Spark*, eller som studerer ved NTNUs Entreprenørskole.

STUD-ENT er Innovasjon Norges støtteordning for bedrifter fra nyutdannede studenter. STUD-ENT kan dekke opp til 100 prosent av godkjente kostnader, begrenset opp til 1 million kroner.

Climate KIC – EU-program for bærekraftig innovasjon. Grønne entreprenører kan få finansiering gjennom ClimateLaunchpad-konkurranse og Climate-KIC akseleratorprogram.

Forregion – Innlandet. Forskningsbasert innovasjon i regionene. Jobber for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Det er løpende søknadsfrist for å søke om midler til forprosjekt og studentoppgaver.

InvestINN – Gjøvik. En møteplass og en arena, hvor gründere og bedrifter kan hente oppstartskapital og relevant kompetanse for gjennomføring av sine prosjekt.

Gruva i Trondheim er et samlingspunkt for studenter ved NTNU som er interessert i innovasjon og gründervirksomhet. I Gruva og hos Fram, finner du et inkluderende felleskap som deler erfaringer og kunnskap om hvilke muligheter og ressurser som finnes på NTNU for å utvikle ideer til bærekraftige løsninger.

Smia i Sundebygget i Ålesund er et åpent, inviterende og fleksibelt lokale, hvor studenter og ansatte kan kan møtes og skape nye løsninger, sammen med eksterne samarbeidspartnere.

Digs – coworkingspace sentralt i Trondheim drevet av gründere.

Work-Work – coworkingspace i Trondheim for spill og apputvikling.

Atelier Ilsvika – samlingsplass hvor kunst og kultur møter næring.

Trondheim Tech Port – fasilitator for innovasjon og teknologi gjennom prosjekter, arrangementer og kommunikasjon.

NxtMedia – næringsklynge for medieteknologi og innovasjon i Trondheim.

UT prosjektet – midtnorsk nettverk for teknologibedrifter med fokus på salg og markedsføring.

PIR – coworkingspace i Ålesund sentrum.

ÅKP – coworkingspace for gründere i Ålesund. Tilbyr også rådgivning og program spesielt rettet mot å hjelpe både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter med vekst og skalering.

United Future Lab – Ålesund. Arealer og nettverk av partnere fra privat næringsliv, akademia og det offentlige som samarbeider om de gode løsningene på felles utfordringer.

NT6 – Gjøvik. Et tverrfaglig coworking kompetansemiljø bestående av rundt 35 ulike private bedrifter, samlet på samme sted, med ambisjon om å skape et aktivt og lærende miljø i skjæringspunktet mellom IT, design og kommunikasjon.

Bright House – Gjøvik. Samlingssted for studenter og næringsliv med mål om å styrke og utvikle innovasjonsarbeidet og det eksisterende samarbeidet i regionen.

Innhold høyre

Mentorene i Spark NTNU hjelper deg uansett hvor du er i løypa.

 

Fram, logo

Fram er studentenes eget innovasjonssenter. Her arrangeres jevnlig møter og workshops om entreprenørskap. Se Frams Facebookside.

 

Følg med på gründernyheter i Trondheim