Wikier

Sider med tagg library .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
The Virtual Library Godkjent 12.7 Anne Lillevoll Lorange 4 dager siden Skriv ut
Contact your purchaser Godkjent 5.4 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 28 dager siden Skriv ut
Sign in to Oria Godkjent 1.4 Ragnar Pedersen 1 Måned siden Skriv ut
Standards Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Publish with Open Access Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Communicate your research in the library Godkjent 1.2 Marit Brodshaug 3 Måneder siden Skriv ut
Access to the media archive Atekst Godkjent 2.1 Ida Eir Lauritzen 3 Måneder siden Skriv ut
Borrow and order from the library Godkjent 1.6 Kristina Uldahl 4 Måneder siden Skriv ut
Reading rooms and computer labs at Dragvoll Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anna Kittel 8 Måneder siden Skriv ut
Contact your orderer Godkjent 1.0 Anniken Westad 9 Måneder siden Skriv ut
Include printed book extracts and articles in the syllabus Godkjent 1.7 Lene Johansen Løkkhaug 9 Måneder siden Skriv ut
NAG Numeric Subroutine Library Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden Skriv ut
NAG numeriske subrutinebibliotek Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden Skriv ut
Include printed book extracts and articles in the syllabus Godkjent 1.0 Marit Brodshaug 11 Måneder siden Skriv ut
Self-archiving and Rights Retention Strategy Godkjent 2.2 Marit Brodshaug 11 Måneder siden Skriv ut
BrowZine - Create your own journal library Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
What is Plan S Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Advanced literature search Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Establish an Open Access Journal Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut