Wikier

Sider med tagg helseforskning .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Søknadshjelpen - The Grants Office for MH and Helse Midt-Norge Godkjent 5.0 Morgane Colleau 21 timer siden Skriv ut
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 1.3 (Mindre endring) Hanne Strypet 4 dager siden Skriv ut
Funding for Health Research Godkjent 2.0 Emma Louise Walton 1 Måned siden Skriv ut
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 1.2 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Måneder siden Skriv ut
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Avvik og uønskede hendelser i helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut