Wikier

Registrere ferie i HR-portalen

Her finner du en beskrivelse på hvordan du registrer din ferie i HR-portalen. Ferie-skjemaet kan brukes til å registrere ferie, endre eller slette ferie du allerede har registrert, overføre restferie og korrigering av overført ferie.

English version: Register your vacation in the HR-portal | Temaside Ferie

Obs! Fra 1. januar 2023 erstattes HR-portalen av Selvbetjeningsporftalen. Se veiledningene på dfo.no som viser hvordan du registrerer, endrer og overfører ferie i den nye portalen fra januar.

Se opplæringsvideo om "Hvordan registrere ferie i HR-portalen" (1:44)

Registrere ferie i HR-portalen

1. Åpne / logg inn i HR-portalen. Velg deretter Ferie i snarveiene øverst.

2. For å registrere ferie i skjemaet du åpnet, trykk på det grønne plusstegnet under "Registrering av ferie".

3. Velg tidspunkt for ferie, enten fra dato - til dato eller ukenummer du skal ha ferie.

Er du deltidsansatt og ikke jobber full uke, registrer kun dagene du skulle vært på jobb. Ikke registrer arbeidsfrie dager.

4. Når du har lagret skjemaet må du sende det inn til registrering og godkjenning.

5. Husk å trykk send her også.

Slette eller endre ferie som er registrert

Slette registrert ferie

  1. For å slette ferie du allerede har registrert, må du opprette nytt ferieskjema.
  2. Velg "Tidligere registrert (i år)".
  3. Huk av for dato du vil slette, send så inn skjemaet.
  4. Send inn skjemaet.

Endre registrert ferie

Dersom du skal endre en ferieperiode du allerede har registrert, må du først huke av for å slette denne perioden og deretter legge inn korrekt ferie.

  1. Opprette nytt ferieskjema i HR-portalen
  2. Velg "Tidligere registrert (i år)" og huk av for ferie du ønsker slettet.
  3. Legg inn nye dato(er) for nye feriedager.
  4. Send inn skjema.

Overføre ferie

Du kan søke om overføring av inntil 14 feriedager fra ett år til det neste eller søke om inntil 10 dager forskuddsferie.

Fristen for å søke om overføring av ferie er 15. november.

Velg Søknad om forskuddsferie eller overføring av ferie i ferieskjemaet. Fyll inn antall dager du ønsker å overføre.

Lagre og send inn skjema til kontroll og godkjenning.

Korrigere overføring av ferie

Velg Søknad om forskuddsferie eller overføring av ferie i ferieskjemaet.

På samme sted som du fylte inn antall dager du ville overføre, fyller du inn antall dager du likevel ikke vil overføre, men med minustegn foran antallet.

Husk å lagre og sende inn skjemaet til kontroll og godkjenning.

Søke om forskuddsferie

Du kan søke om inntil 10 dager forskuddsferie. Husk at du da bruker av ferien din neste år.

Velg Søknad om forskuddsferie eller overføring av ferie i ferieskjemaet. Fyll inn antall feriedager du vil ta ut i forskudd. Husk å sende inn skjemaet når du har fylt det ut.

Kontakt

Har du spørsmål om registrering av ferie? Kontakt tjenestesenteret:

 NTNU hjelp