Wikier

Brukerveiledninge...

ePhorte - Opprette saksmappe

Før du oppretter en ny sak bør du utføre et søk for å se om det allerede eksisterer en saksmappe du kan ta i bruk. Hvis det gjør det trenger du ikke opprette en ny saksmappe.

1. Klikk på mappeikonet med et plusstegn i verktøylinja øverst for å opprette en ny sak

Mappeikonet på verktøylinjen

2. I vinduet som åpner er feltene Dato, Arkivdel og Journalenhet automatisk fylt in. Det eneste feltet som må fylles inn av deg er Tittel

2.a. Hvis det finnes en standardtittel for sakstypen, så skal denne benyttes. Disse finner du i så fall i NTNUs Arkivplan

2.b. Under fanen Klassering er det mulig å fylle inn en arkivkode, eller ordningsverdi, for å sortere saksmappen etter NTNUs Arkivnøkkel. Dette står også opplyst om i rutinene i Arkivplanen

Fylle inn metadata

3. Når du har angitt en tittel, klikk på Lagre. Saksmappen er nå opprettet

3784 Visninger

Child Pages (1)

  • Opprette saksmappe i arkivdel student i ePhorte

    1. Klikk på mappeikonet med et plusstegn i verktøylinja øverst for å opprette en ny sak 2. I vinduet som åpner er feltene Dato, Arkivdel og Journalenhet automatisk fylt in. Fyll inn feltet Tittel...