Wikier

Brukerveiledninge...

ePhorte - Godkjenningsflyt

En godkjenningsflyt er når en journalpost skal godkjennes av flere enn én person, og vil se slik ut i ePhorte:

Godkjenningsflyter ligger under Mottatt oppgave fra venstremenyen i ePhorte

Merk status for hver av journalpostene under kolonnen Status; de må alle være fullført får godkjenningsflyten er fullført. Mottakerne, de som skal godkjenne, finner denne under Mottatt oppgave i venstremenyen. Når de har godkjent vil de se slik ut:

Fullført i Status-kolonnen

Du som saksbehandler klikker da på ikonet til venstre for tittelen (Ikon for å redigere) og velger Marker som fullført fra nedtrekksmenyen. Godkjenningsflyten er nå fullført.

Knapp å trykke på i nedtrekksmenyen

Godkjennere

De som skal godkjenne klikker på ikonet til venstre for tittelen (Ikon for å redigere) og velger Utfør oppgave fra nedtrekksmenyen.

Knapp å trykke på i nedtrekksmenyen

Søk i venstremenyen

Det er fire søk i venstremenyen som er spesielt relevant for godkjenning:

  • Til godkjenning: Her finner du det du skal godkjenne
  • Sendt til godkjenning: Oversikt over journalposter som skal godkjennes av ledere
  • Godkjent dokument (N, X, S): Allerede godkjente journalposter
    • Det settes automatisk status F – Fullført etter at leder har godkjent for N- og X-notat
  • Mottatt oppgave: Godkjenningsflyt fullføres

Knapp å trykke på i nedtrekksmenyen

Slette

Noen ganger kan man trenge å stoppe en godkjenningsflyt som pågår, eller slette dobbelt registrerte flyter. Det gjør du ved å klikke på ikonet med pilen ved tittelen og deretter Slett fra nedtrekksmenyen.

Slette godkjenningsflyt

Du kjenner dobbeltregistrerte godkjenninger igjen på innholdet i kolonnene Tittel og Oppg. ansv. Hvis det er flere rader hvor disse er like er de duplikater, og kan slettes. For eksempel:

Duplikater

Den første raden markert i gult har lik tittel og oppgaveansvarlig som den første raden – «Godkjenning av Vurdering av klage på fp…» og «Oppg.ansv:NMU», og den første raden viser status Fullført. Da er den første raden i gult et duplikat av den første raden, og kan slettes.

Merk: DOKU kan ikke slette godkjenningsflyter for deg, du må gjøre det selv.

3076 Visninger