Wikier

Visum

Visum til utenlandsstudier

Informasjon angående visumkrav ved utvekslingsopphold i utlandet

This page in English

Temaside om utenlandsstudier


Mange land utenfor Europa krever at du har studentvisum. 

Det er ditt ansvar å undersøke om du trenger visum i landet du skal studere i. Merk at du ikke kan søke visum før du har fått opptak fra det utenlandske lærestedet. 

Se Utenriksdepartementet sine landsider for informasjon om hvilke land som krever visum. Det kan også være lurt å undersøke med ambassaden i landet du skal reise til.

Du finner også noe informasjon på land- og regionssidene.