Wikier

Digital...

Verktøy for læring

Hvilken teknologi anbefaler NTNU til læring og undervisning, og hvordan kommer jeg i gang? Her er en oversikt over verktøy som kan brukes i ulike læringssituasjoner.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Verktøy for interaksjon og samarbeid

Studentaktivisering og interaksjon mellom student-underviser kan føre til økt motivasjon for læring. Videre er samarbeidsferdigheter i sterk grad etterspurt av arbeidsgivere og er spesielt viktig i dagens globaliserte samfunn.

På denne wikisiden får du tips til verktøy og systemer som kan gi positive gevinster i din undervisning, og omhandler blant annet online lagring og deling, samskrivingsverktøy, studentresponssystemer og ulike kommunikasjonsverktøy.

Komme i gang med verktøy for interaksjon og samarbeid

Presentasjonsverktøy til undervisning

Presentasjonsverktøy er verktøy der innhold presenteres for andre, f.eks. av fagansatte for studenter, studenter for studenter eller studenter for fagansatte. Mange av dagens presentasjonsverktøy legger i stadig større grad opp til muligheter for samskriving, deling og interaktivitet.

På denne wikisiden får du tips til presentasjonsverktøy som du kan bruke når du skal lage presentasjoner, hva det er viktig å tenke på, universell utforming, og systemer der du kan gjøre dine presentasjoner interaktive.

Komme i gang med presentasjonsverktøy til undervisning

Verktøy for idémyldring

Ulike verktøy for idémyldring kan være nyttige å bruke når de som skal lære er inne i en idémyldringsfase. Da skal de gjerne konkretisere, organisere og visualisere sine idéer, noe som kan gjelde starten av en forelesning eller ved introduksjon av et nytt tema.

Noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å benytte papir og blyant. Men digitale verktøy kan ha noen fordeler, eksempelvis at de raskt kan endres, deles, arkiveres og eksporteres i ulike formater.

Komme i gang med verktøy for idémyldring

Nettbaserte læringsressurser

Det finnes etter hvert mange gode læringsressurser for høyere utdanning på nett. Å trene på å bruke disse kan gi deg og dine studenter økt digital kompetanse, blant via trening på informasjonssøk, bokmerking og deling av informasjon.

Besøk siden under og få en oversikt over ulike tjenester og programmer du kan teste i din undervisning.

Komme i gang med nettbaserte læringsressurser

Wiki og blogg i undervisningen

(kommer)


Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.