Wikier

Valg ved SU

Valgresultat ved fakultetsstyrevalget ved SU 2023

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Valg av representanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret er nå avsluttet. Valget ble gjennomført via valgweb 24.–26. mai. 18,41 % av de 277 velgerne stemte ved valget.

Roosa Sofia Tikkanen (ISS) blir nytt medlem av styret og trer inn i vervet fra 1. august 2023 og fram til 31. juli 2024. Jakob Bonnevie Cyvin blir hennes vara.

Her er valgresultatet:

  • Roosa Sofia Tikkanen, ISS (31,67 vektede stemmer)
  • Jakob Bonnevie Cyvin, IGE (30 vektede stemmer)

Valgoppslutning: 18,41 %

Suppleringsvalg av vara for fast vitenskapelig ansatte

Valg av 3. vara fra gruppen fast vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret skulle avholdes 24. og 25. mai. Ved nominasjonsfristens utløp 3. mai 2023 var det kommet inn én nominasjon: Toril Aalberg, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS). Kandidatens valgbarhet ble funnet i orden.

Siden det kun var én kandidat er det ikke behov for å gjennomføre ordinært valg og valgstyret har godkjent at Toril Aalberg velges som 3. varamedlem fra gruppen fast vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret ved SU-fakultetet med virkning fra 1. august 2023 og ut valgperioden.

300 Visninger