Wikier

Utenlandsstudier i Storbritannia og Irland med skolepenger

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Om avtalene

NTNU har bilaterale Study Abroad-avtaler med universiteter i Storbritannia og Irland. Som Study Abroad-student må du betale skolepenger, men NTNUs avtaler innebærer ofte at du får en reduksjon på mellom 10 og 20 prosent.

NB: Fra og med høsten 2023 er det ikke lenger mulig å få Erasmus-stipend ved utveksling til Storbritannia.

Avtaler på bachelornivå (undergraduate)

Følgende avtaler gjør det mulig å ta emner fra lærestedets kurskatalog på bachelornivå:

Avtaler på masternivå (postgraduate)

  • King's College London
    Avtalen med King's College gjelder i utgangspunktet for alle masterstudenter ved Det humanistiske fakultet, men studenter fra disse masterprogrammene har fortrinnsrett til plassene: Klassiske fag, historie, filosofi og filmvitenskap.
    Avtalen innebærer 20 % reduksjon i skolepenger. I tillegg er det mulig å søke om stipend gjennom King's College. Informasjon om denne muligheten finnes på nettsidene til lærestedet.

Avtaler i Irland

Søknadsfrister

Se vår side om søknadsfrister.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier? Se oversikt over veiledere som kan hjelpe deg.