Wikier

Utenlandsstudier...

Utenlandsstudier i Sør-Afrika

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Om Sør-Afrika

  • Offisielt navn: Republic of South Africa
  • Hovedstad: Pretoria
  • Største provinser: Gauteng (10,53 mill), KwaZulu-Natal (10,45 mill), Eastern Cape (6,65 mill)
  • Språk: Sør-Afrika har 11 offisielle språk: engelsk, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda og Xitsonga
  • Folketall: 49 millioner

Semestre

Skoleåret i Sør-Afrika begynner i februar og avsluttes i november. Året er vanligvis delt inn i to semestre, med en ferie i månedsskiftet juni/juli. Studiestart er normalt kun i februar, men skal du på utveksling kan du begynne begge semestrene.

Språk

Undervisningsspråket i Sør-Afrika er i hovedsak engelsk, men du kan også studere på afrikaans ved enkelte læresteder.

Gradssystem

De fleste bachelorgrader går over tre år. Innen visse fagområder, blant annet ingeniørfag og pedagogikk, er bachelorgraden normert til fire år.

Honours er en ettårig påbygning til bachelorgraden med fordypning i ett fag. Mastergradene i Sør-Afrika varer mellom ett og to år. Det finnes tre ulike typer å velge mellom: mastergrad basert på forskning (master by research), mastergrad basert på undervisning (master by coursework) og til slutt kombinasjonen av dem begge. Som utvekslingsstudent setter du sammen en fagplan basert på fag på det nivå som passer med utdanningen din.

Sikkerhet

Dersom du ønsker å dra til Sør-Afrika på et utvekslingsopphold er det viktig at du setter deg inn i forholdsregler knyttet til sikkerhet under oppholdet. Alle universitetene har informasjonsmøter knyttet til tema sikkerhet og tar dette med stort alvor.

University of Cape Town har en side hvor det er mye god informasjon om helse/sikkerhet som er nyttig å lese for alle uansett hvor man tenker å dra i Sør-Afrika.

Se også ANSAs informasjon om Sør-Afrika.

Visum

Visum må søkes om på forhånd og kan søkes når opptaksbrev fra universitetet foreligger. I følge nettsidene til den sør-afrikanske ambassaden i Oslo tar det minimum 6 uker å få visum. Det er lurt å skaffe alle nødvendige dokumenter i god tid før man skal søke visum.  Det kreves blant annet politiattest, røntgen, legeerklæring, fødselsattest og bekreftelse på finansiering.

Søknadsskjema og oppdatert informasjon finner du på Sør-Afrikas ambassades sider.

Læresteder NTNU har avtale med

Under finner du læresteder NTNU har avtale med, samt litt praktisk informasjon.

Stellenbosch University

Stellenbosch er den nest eldste europeiske bosetningen i provinsen Western Cape og ligger cirka 50 km unna Cape Town. Stellenbosh University er et anerkjent og godt universitet som dekker de fleste fagområder.

Skolepenger

NTNU-studenter får rabatt på skolepengene og betaler cirka NOK 20000 per semester.

Språkkunnskaper

Stellenbosch har to offisielle undervisningsspråk, afrikaans og engelsk. På bachelornivå er mye av undervisning på afrikaans, men det er også en del emner på engelsk.  På høyere nivå blir imidlertid så å si alle emner undervist på engelsk. Stellenbosch godtar karakteren 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole som dokumentasjon på engelskkunnskaper. 

University of Cape Town (UCT)

Cape Town som har rundt 3 millioner innbyggere og er blant annet kjent for den 1000 meter høye karakteristiske fjellformasjonen Table Mountain og fangeøya Robben Island. Den blir ofte regnet som en av verdens flotteste byer på grunn av sin geografi og er det mest populære turistmålet i Sør-Afrika.

Study Abroad

NTNU har en Study Abroad avtale med University of Cape Town, men det er fullt mulig å søke dit for et utvekslingsopphold.Det må betales skolepenger og i 2016 er satsen US$ 6000 per semester. Les mer om søknadsprosedyrer, frister, fag, og lignende.

Skolepenger

Det må betales skolepenger og i 2013 er satsen 5600 US$ per semester.

Språkkunnskaper

UCT godtar karakteren 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole som dokumentasjon på engelskkunnskaper.  Noen ganger bes det om bekreftelse fra NTNU om engelskkunnskapene og Internasjonal seksjon kan da hjelpe med dette (så lenge det kan vises til 4 eller bedre fra videregående).

University of KwaZulu Natal (UKZN)

University of KwaZulu Natal ligger i Durban på Sør-Afrikas østkyst.  Durban er Sør-Afrikas nest største by (etter Johannesburg) med et innbyggertall på nærmere 3,5 millioner. Durban har stor utstrekning fordi den i større grad enn andre sørafrikanske byer har stor villabebyggelse og mindre slum.

Durban er største by i provinsen KwaZulu-Natal og har Afrikas største havn. Byen har også mye turisme som følge av et subtropisk klima og gode strender for bading, og ikke minst for surfing.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier i Sør-Afrika? Ta kontakt med rådgiver Nina Moxnes ved Internasjonal seksjon.

1882 Visninger