Wikier

Råd og utval ved HF

Utdanningsutvalget ved HF

Sammensetning

Utvalget består av prodekan for utdanning (leder), undervisningslederne ved hvert av instituttene (eller den som instituttleder utpeker), leder av studieseksjonen ved fakultetet og studentrepresentant.

Mandat

Utdanningsutvalget er et rådgivende organ overfor dekanen i prosesser og større saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

Sakslister, referat og sakspapirer finner du her

Dette er møteplan for HFs UU våren 2024:

 • 16. januar, kl. 12.15–14
 • 20. februar, kl. 9–10.45
 • 19. mars, kl. 9–10.45
 • 16. april, kl. 9–10.45
 • 8. mai, kl. 9–10.15
 • 11. juni, kl. 9–10.45

Medlemmer

 • Kjersti Faldet Listhaug, prodekan for utdanning ved HF, leder av utvalget
 • Øyvind Thomassen, nestleder for utdanning ved Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS)
 • Anja Angelsen, nestleder for utdanning ved Institutt for språk og litteratur (ISL)
 • Jarl Strømdal, nestleder for utdanning ved Institutt for musikk (IMU)
 • Jon Olav Hove, nestleder for utdanning ved Institutt for historiske og klassiske studier (IHK)
 • Guri Hanem, nestleder for utdanning ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM)
 • Roe Fremstedal, programrådsleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
 • Terje Finstad, nesteleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT)
 • Morten Eidsvaag Althe, fakultetstillitsvalgt studentrepresentant
 • Anne Marit Skancke, leder av studieseksjonen ved fakultetet

Sekretær for utvalget: Marte Lintoft, rådgiver i fakultetets studieseksjon

Vara: Gro Synnøve Johnsen, rådgiver i fakultetets studieseksjon

Utvalgets hovedoppgaver er:

 • Å bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid mellom fakultet og institutt/studieprogram i utdanningsspørsmål.
 • Å gi råd i strategiske og utviklingsrelaterte saker på utdanningsområdet.
 • Å arbeide for pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Å bidra til utvikling av utdanningsledelse ved fakultetet.
 • Å arbeide for kvalitetsutvikling og relevans i fakultetets studietilbud.
 • Å være et forum for erfaringsutveksling.
 • Å uttale seg i saker som utvalget får seg forelagt.

Fakultetsadministrasjonens studieseksjon ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Det føres referat fra utvalgets møter. Utvalget legger opp sin egen møteplan

Formål med og begrunnelse for et utdanningsutvalg ved HF

Bakgrunnen for opprettelsen av utdanningsutvalget var et erfart behov for å trekke noen oppgaver ut av instituttledermøte og supplere instituttledermøtet med en arena spesifikt knyttet til utdanningssaker. Utdanningsutvalget ledes av prodekan for utdanning. Fakultetet viser til instituttledermøtet 21. januar 2015 (sak HFL3 – 2015). Forslag til mandat og sammensetning for et utdanningsutvalg på HF ble presentert, og det ble konkludert med at utdanningsutvalget opprettes. Formålet med utvalget er å styrke kommunikasjon og samarbeid mellom fakultetsnivå og institutter når det gjelder prosesser og større saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud samt bidra til bedre sammenhenger mellom de ulike prosessene på utdanningsområdet (studieprogramporteføljen og studieplanarbeidet (herunder etter- og videreutdanning), utdanningskvalitet, handlingsplaner, rekruttering, internasjonalisering m.m.). Siden opprettelsen av HFs utdanningsutvalg, har HF dessuten opprettet et parallelt utvalg for forskning og innovasjon.

3583 Visninger
Tagger
hf