Wikier

Utbetaling til utenlandsk konto

Medarbeidere som skal leie inn noen fra utlandet finner informasjon om utbetaling til utenlandsk konto her.

Obs! Informasjonen på denne siden vil bli justert når vi går over til nye økonomi- og lønnssystemer i 2023.

Temaside om lønn | Økonomiportalen

Viktige avklaringer når dere leier inn noen fra utlandet

 • Skal vi leie inn en oppdragstaker, timelønnet eller fastlønnet?
 • Hvor lenge skal personen jobbe i Norge?
 • Hva slags type arbeid skal personen utføre?
  • Gjesteforelesning, sensor, opponent, bedømmelseskomité, styremøte, annet?
 • Skal personen utføre hele eller deler av jobben i Norge eller utlandet?
  • 100% utført i hjemlandet blir utbetalt trekkfritt fra Norge og rapporteres til det aktuelle landet for eventuell skatteplikt der. Det finnes noen unntak, se under "Skatteplikt".
  • Delvis utført i hjemlandet og delvis i Norge? Oppgi fordeling av arbeidet på oppdragsavtalen, enten i prosent eller i satser. (F.eks. 30 % i Norge og 70% i hjemlandet).
  • 100% i Norge - vurder om personen skal møte på SUA eller ikke. Se under "Oppdrag av lengre varighet".

Arbeid utført i Norge

Kortvarig, enkeltstående oppdrag i Norge

For personer som skal ha honorar for et enkeltstående, kortvarig oppdrag med opphold i Norge (f.eks. opponent til disputas), sender instituttet inn utfylt oppdragsavtale og kopi av pass til Seksjon for økonomitjenester. Lønn fra NTNU utbetales deretter til bankkonto i hjemlandet.

Dersom personen allerede har D-nummer fra et tidligere oppdrag i Norge, må dere opplyse om dette på oppdragsavtalen og/eller reiseregningen.

De personene som er her kun noen få dager på et kortvarig, enkeltstående oppdrag trenger ikke D-nummer, og dermed er de unntatt skatteplikten for arbeid utført over lengre tid i Norge. Honoraret utbetales da trekkfritt.

Det er viktig å presisere oppdragets varighet (faktiske datoer) på oppdragsavtalen.

Oppdrag av lengre varighet

Dersom oppdraget som skal utføres er av lengre varighet i Norge, må personen ved ankomst møte opp på Servicesenter for utenlandske arbeidstaker (SUA). Gyldig legitimasjon (pass), tilsettingsbrev/oppdragsavtale og eventuelt oppholdstillatelse må tas med. Oppdragstakeren kan også forhåndsbestille time hos SUA-kontoret.

Personen vil motta et D-nummer som må oppgis til arbeidsgiver på oppdragsavtale og reiseregning. Les mer om hvordan få skattekort hos Skatteetaten.

Dersom dere er usikre på om arbeidsforholdet utløser skatteplikt, bør dere kontakte Økonomiavdelingen på forhånd for hjelp til skjønnsmessig avklaring.

Fast månedslønn

Ansatte som skal ha lønn etter lønnstrinn og med fast beløp hver måned skal behandles i HR-portalen av fakultetene. Mer informasjon om dette:

Hvorfor trenger vi kopi av passet?

Fra januar 2015 ble det innført nye bestemmelser for å rapportere lønn til utenlandske arbeidstakere, og dermed krav om bruk av passnummer som internasjonal identifikator for de som ikke har norsk fødsels- og personnummer. NTNU må derfor ha kopi av passet for å kunne rapportere til hjemlandet, og utbetale opptjent lønn.

I tillegg har vi behov for kopi av pass for å kunne være sikre på at betalingen går smidig gjennom bankene, siden mange har for vane å fylle ut og signere med ufullstendig navn, eller kallenavn.

Hvor lang tid tar det å utbetale til utlandet?

Alle utbetalingsbilag som blir mottatt innen innsendingsfristen skal bli med på førstkommende lønnskjøring, enten det er hoved- eller ekstralønnskjøring (12. og 25. hver måned).

Det er viktig å merke seg at utbetaling til utlandet ikke har en godkjenningsflyt i HR Portalen på samme måte som de med norsk bankkonto. Bilagene må være signert av BDM når vi mottar de siden vi sender de rett til utbetaling.

Det tar lengre tid for bankene å overføre til utlandet. Det må påregnes ca 3-7 arbeidsdager ekstra etter utbetalingsdato før pengene kommer på konto.

Vanlige årsaker til forsinket utbetaling:

 • BDM-signatur mangler
 • Kontering mangler
 • Manglende eller utilstrekkelige kvitteringer på reiseregning
 • Ufullstendig utfylt oppdragsavtale
 • Feil på bankinformasjonen

Vær påpasselig med at all nødvendig informasjon er med på oppdragsavtalen og/eller reiseregningen. Dersom noe er uklart ta kontakt!

Hva kreves for å kunne utbetale til en utenlandsk bankkonto?

Det er oppdragstakers ansvar å fylle ut korrekt bankinformasjon på reiseregningen og/eller oppdragsavtalen. Vi kan utbetale i valgfri valuta dersom det er ønskelig. Noen banker godtar ikke norske kroner (NOK), og krever f.eks. Euro eller amerikanske dollar.

Merk: Utbetalingen skal alltid overføres til en privat bankkonto som står i oppdragstakerens navn.

Oversikt over bankinformasjon som kreves for å overføre penger til ulike land

Land som har innført IBAN (stort sett Europa)USACanadaAustraliaSør-AfrikaAndre land
IBAN (1)KontonummerKontonummerKontonummerKontonummerKontonummer
BIC/SWIFT (8 eller 11 tegn)Routing no/ABA - 9 sifferBank Kode (0+ bank no+ transit no) -9 sifferBank Kode- 6 sifferSort Kode - 6 sifferBIC/SWIFT (8 eller 11 tegn)
-BIC/SWIFT (8 eller 11 tegn) BIC/SWIFT (8 eller 11 tegn)BIC/SWIFT (8 eller 11 tegn)BIC/SWIFT (8 eller 11 tegn)-
Bankens navn og adresseBankens navn og adresseBankens navn og adresseBankens navn og adresseBankens navn og adresse Bankens navn og adresse

(1) Sjekk om IBAN er gyldig (ekstern lenke)

Skatteplikt

Norge har skatteavtaler med mange land. Skatteavtalene regulerer når og hvem som blir skattepliktige, men også her finnes det særtilfeller.

Eksempel: En sveitsisk statsborger, bosatt i Frankrike utfører en jobb for den norske stat (NTNU) i Frankrike. Dette arbeidet blir skattepliktig til Norge.

Ettersom det er så mange særbestemmelser i skatteavtalene er det viktig at dere fyller ut så mye informasjon som dere kan på oppdragsavtalen, spesielt om hvor jobben er utført. Da sikrer vi at NTNU får innrapportert korrekt informasjon til de landene det gjelder.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret.