Wikier

Utvekslingsstipen...

Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du går fram får å få utbetalt utvekslingsstipendene administrert av NTNU.

This page in English

Finansiering av utvekslingsopphold. Temaside om utenlandsstudier.


Utbetaling av stipend fra NTNU

Se egen wikiside for utbetaling av Erasmusstipend.

Utbetaling

Etter at du har ankommet studielandet, må du gjøre følgende for å få utbetalt stipendet:

For studenter med utreisesemester fra og med våren 2024://

 1. Laste opp skriftlig signert bekreftelse av ankomst fra vertsstedet i Mobility-Online. Du kan bruke denne malen, eller et tilsvarende dokument fra vertsinstitusjonen.

For studenter med utreisesemester til og med høsten 2023://

 1. Registrere utenlandsadressen din i Studentweb
 2. Fylle ut dette skjemaet ved ankomst i utlandet:

Siste frist for å registrere utenlandsadresse og fylle ut skjemaet ovenfor er:

 • 15. september hvis du startet utvekslingsoppholdet i høstsemesteret. Du får utbetalt stipendet i midten/slutten av september.
 • 1. mars hvis du startet utvekslingsoppholdet i vårsemesteret. Du får utbetalt stipendet i begynnelsen av mars.
 • Egen frist for Japan/USA, høst: 15. oktober
 • Egen frist for Japan, vår: 30. april
 • Ta kontakt med din saksbehandler ved Internasjonal seksjon om du ikke har mulighet til å rekke fristen.

NB! Vær oppmerksom på at utbetaling av stipend følger utbetaling av bonuslønn. Utbetaling vil skje i henhold til de oppgitte fristene for bonuslønn på denne siden.

Reduksjon/tilbaketrekning av stipend

 • Avbryter du ditt studieopphold eller avslutter tidligere enn planlagt vil du måtte betale tilbake deler av stipendet og/eller du vil få tilbakeholdt deler av stipendet
 • Vi forbeholder oss retten til å redusere beløpet hvis du mottar stipend fra andre kilder (gjelder ikke støtte fra Lånekassen)
 • Stipendet trekkes tilbake dersom du søker permisjon fra NTNU for perioden, eller du tar et gradsstudium i utlandet
 • Stipendet må betales tilbake om du ikke fyller ut obligatorisk erfaringsrapport

Kontakt

Veiledere for utenlandsstudier