Wikier

Digital...

Undervise i rom med Omnom

Rom med Omnom betyr at rommet, i tillegg til å ha nødvendig utstyr for presentasjon med PC og AV-anlegg, er utstyrt med en opptaker som gir deg mulighet til å gjøre opptak av undervisningen. På denne siden går vi gjennom hva du som underviser må forholde deg til hvis du skal undervise fra et slikt rom.

Merk: Høsten 2020 er også direktesending påslått som standard i rom med Omnom da dette er svært etterspurt for å forsøke å imøtekomme nettundervisning i hybrid variant, med noen studenter til stede og noen studenter som deltar på nett. Mer om dette lenger ned på siden.

Se også

Temaside: Nettbasert undervisning

Omnom undervisningsopptak

Undervise i rom med Panopto
Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB
Undervise i rom med Zoom Rooms
Undervise i rom uten teknologi for nettundervisning

Hva må jeg foreta meg?

Logg inn på omnom Scheduling og klikk på «New recording». Fyll inn skjema for å oppgi rom (Capture agent), tidspunkt for start, varighet og hvor lenge opptaket skal ligge tilgjengelig (Retention). Man kan velge om det skal foregå en direktesending (live-stream, strømming), og/eller et publisert opptak.

Det er viktig å fylle inn god informasjon i feltene for tittel og beskrivelse, slik at det blir enklere å finne frem til opptakene i etterkant. Course-feltet gir auto-fullføring for alle emner på NTNU, men det kan også fylles inn fritekst.

Når opptaket er lagt inn vil det starte og stoppe automatisk på det oppgitte tidspunktet, og det blir også automatisk publisert til http://forelesning.gjovik.ntnu.no/publish/ hvis man har huket av for det.

Følgende kan du selv gjøre før du bestiller automatiserte opptak:

  1. Opprette din bruker i Omnom – Første gangs innlogging med din Feide-bruker.
  2. Finne rommet ditt i timeplanleggerverktøyet TP og sjekke hvilket utstyr som er der.
  3. Finne rommet ditt i oversikten over undervisningsrom tilrettelagt for nettbasert undervisning med Omnom.
  4. Sette opp en oversikt over hvilke tidspunkter du trenger opptak og fra hvilke(t) rom og hvilke tidspunkter som avviker fra ordinært oppsett, eks. rombytte, endring av tidspunkt eller ekstraordinære økter.

Hvordan tar jeg rommet i bruk?

Når du har bestilt opptak starter opptaket på bestilte tid og sted. Du kan nå undervise på ordinær måte. Som standardinnstilling har opptaket varighet på enten 45 eller 105 minutter (dobbelttime inkl pause). Ved bruk av 105 minutter, vis da ekstra aktsomhet på hvem som kommer fram til kateteret, eller der kameraet peker, da dette utløser en personvernutfordring.

Det er lokal variasjon på hvordan kameraet oppfører seg i rommene. Noen rom har styrbare kamera, noen har valgbare forhåndsinnstilte kamerautsnitt (presets), mens noen rom har fast kamerautsnitt.

Hva kan jeg gjøre i rommet? – Muligheter

Opptak

I Panopto-rommene er det mulig å ta opptak av din forelesning. Rommene passer til opptak hvis du vil ta opptak over lengre tid og ikke bruke webkamera og kontorutstyr til det. Opptakene kan være en del av et omvendt undervisningsopplegg.

Les mer om omvendt undervisning her

Les mer om hvordan å redigere og dele et Panopto opptak

Skal du gjøre opptak av undervisningen forplikter du deg til å følge krav og regler knyttet til behandling av personopplysninger. Les mer om dette her.

Campusundervisning

Rom med Panopto kan brukes som helt vanlige undervisningsrom også – du må ikke benytte Panopto for at rommet skal fungere. Hvis alle studentene kan være tilstede på campus kan du undervise dem som i tidligere år der.

Direktesende undervisning

Du kan direktesende undervisning til studentene dine. Da er det best om alle studentene følger slik undervisning på nett. mens du står alene i Panopto-rommet og foreleser. Dette blir som en nettøkt, bare at du er i et undervisningsrom mens studentene er hjemme. Dette vil sikre lik opplevelse for alle studentene.

Merk: Å sende undervisning direkte via Panopto er utfordrende. Du vil oppleve at en direktesending via Panopto har en 30 sekunders forsinkelse til seeren. Dette er en begrensning i systemet og kan ikke gjøres noe med. Det fører til at samhandling med studentene er svært vanskelig. Det er imidlertid en mulighet å sette opp en slags tredjeparts chat-løsning, der en interagerer med studentene, så de får anledning til å stille noen spørsmål rundt temaene.

Les mer om hvordan å få til samhandling og interaksjon i nettøkter og om anbefalt praksis i nettbaserte økter.

Hva kan jeg ikke gjøre i rommet? – Begrensninger

Hybrid undervisning

Den hybride varianten av nettbasert undervisning er når noen studenter er i undervisningsrommet og noen studenter følger undervisningen over nett. Dette er en praksis som fungerer dårlig i rom med Panopto. Bruken av Panopto medfører en 30 sekunders forsinkelse i sendingen. Det gjør at i praksis det blir umulig å gi studentene som er hjemme mulighet å delta i sesjonen på lik måte og med lik kvalitet som studentene som deltar i salen. Hybrid undervisning fungerer godt i rom med Zoom Rooms.

Les mer om hybrid undervisning

Hvem kan hjelpe meg?

Teknisk brukerstøtte i rommet

Kontakt Orakeltjenesten. Send inn sak i NTNU Hjelp.
Ring (735) 91 500 eller lokalt telefonnummer som vil bli merket på podiet.

Pedagogisk veiledning i bruk av Omnom fra Seksjon for Læringsstøtte

Send inn sak via NTNU Hjelp og merk den med 'Veiledning Panopto'.