Wikier

Trykking av oppgaver

Skal du trykke en prosjektoppgave eller doktorgradsavhandling? Her finner du trykkerier du kan bruke.

English version - Printing your thesis

Trykkeri

NTNU Grafisk senter

Til NTNU Grafisk senter sender du inn oppgaven din som pdf-fil.

Bestill trykking av oppgave

Kopisentralen i Gjøvik

Kopisentralen holder til i kjelleren i K-bygget ved NTNU i Gjøvik og tilbyr trykking av oppgaver. Originaler leveres i papirformat eller sendes elektronisk på e-post.

Hustrykkeriet i Ålesund

Hustrykkeriet ved NTNU i Ålesund tilbyr trykking av oppgaver. Originaler leveres i papirformat eller sendes elektronisk på e-post.

Doktorgradsavhandling - bestill trykking

Når avhandlingen er endelig godkjent og klar for trykking må du reservere ISBN-nummer.

Manuskriptet skal så sendes digitalt for trykking til følgende leverandør:

Du kan finne mer informasjon om anbefalt format o.l. på trykkerienes nettsider.