Wikier

Digital...

Tips til gode presentasjoner

Tips til hvordan lage gode presentasjoner og sørge for at presentasjonene dine fungerer for alle (universell utforming).

Tilbake til Presentasjonsverktøy til undervisning

Derfor er god utforming viktig

God utforming av presentasjoner er viktig når du skal kommunisere godt. Det er viktig å tenkte på universell utforming, og at budskapet kommer frem på en hensiktsmessig måte. Motsatt kan en dårlig presentasjon motarbeide budskapet.

Universell utforming

Farger

Du bør alltid bruke mørk tekst på lys bakgrunn, med mindre rommet har dårlig belysning. Dette er best for de fleste – selv om det er noen synshemminger som leser bedre med «negative» farger, altså hvit tekst på mørk bakgrunn.

Innhold

Bruk et stiloppsett – ikke lag egne tekstbokser eller liknende. All tekst skal kunne vises i disposisjonsvisning, da kan den også̊ leses.

Skriv gjerne teksten direkte i disposisjonsvisningen. Eksport til andre formater, for eksempel til pdf, forutsetter at tekst vises i disposisjonsvisningen.

Bruk stikkord eller uttrykk – ikke skriv lange setninger. Bruker du sitater bør tekst leses. Sitater bør stå mest mulig alene.

Vær restriktiv når det gjelder antall punkter. Bør ikke overstige 5. Et unntak kan gjøres ved oppramsing/ eksempler hvor det kun er ett ord.

Video bør tekstes, beskrives – gjerne i notatfeltet.

Utforming

Skrift

Minste skriftstørrelse i tekst bør være minst 24 punkt og i overskrift 32 punkt. Er det et publikum på mer enn 40 personer bør størrelsen øke til 28. For publikum på mer enn 100 bør skriftstørrelsen øke til 32.

Bruk skrifttyper uten seriffer som

  • Arial
  • Verdana
  • Calibri

Unngå blokkbokstaver, kursiv og understreking. Dette gir dårligere lesbarhet.

Kontraster

Ha gode kontraster, for eksempel mørk tekst (sort, blå, grønn) på lys bakgrunn (hvit eller svakt farget). Negativ tekst (lys tekst på mørk bakgrunn) kan gi dårlig lesbarhet hvis streken er for tynn. Hvis et rom har dårlig belysning kan negativ tekst fungere bedre enn positiv.

For opptaksformål må det alltid være mørk tekst på lys bakgrunn. Skriv aldri tekst på mønstret bakgrunn, eller på bilder, illustrasjoner eller grafiske elementer.

Grafiske elementer og foto

Grafiske elementer og foto bør minst fylle halve lysarket/bildet. Maks 2 grafiske elementer per lysark/bilde. Grafiske elementer bør også ha en «alt-tekst». Dette gjøres i «formater bilde». Fremgangsmåten varierer fra eldre og nyere versjoner av PowerPoint.

Alternativ tekst

Husk at alternativ tekst skal beskrive betydningen av et bilde, og ikke selve utseendet. Begynn aldri beskrivelsen med «bilde av». Nyttig visuell informasjon kan beskrives. Unyttige bilder kan du la være å beskrive.

For utskrift

Lag presentasjoner som har god lesbarhet også når de skrives ut. Pass på at du ikke lager utskrifter med for mange lysark/bilder per side.

Vær forsiktig med effekter

Ved bruk av Power Point kan det være nyttig å beskrive diagrammer, bilder og liknende.


Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.