Wikier

Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag, spørsmål om studieplan og opptakskrav. Finn din studieveileder i oversikten nedenfor.

Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning

 

3-årige bachelorprogram,  5-årige masterprogram og profesjonsstudiet i psykologi

Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder 
Geografi Dragvoll Bachelor

Stine Fuglaas Bonsaksen og Geir Tvedt

Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor

Marthe Ramstad HammervoldMarit Elin Magnarsdatter 

Yrkesfaglærerutdanning 

Kalvskinnet /

Øya helsehus / 

Bachelor

Camilla Thun Waaden | Ingrid Goldmann

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann | Tatiana Gavrilova

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann | Tatiana Gavrilova

Pedagogikk Dragvoll Bachelor

Vegard Ruud

Rådgivning og voksnes læring Dragvoll Bachelor

Berit Rau

Psykologi Dragvoll Bachelor

studentkontakt@ips.ntnu.no

Sosialantropologi Dragvoll Bachelor

Caroline Fredriksen

Barnevern Tunga Bachelor

Jan Inge Thomassen

Sosialt arbeid Tunga Bachelor Rolf Thore Wold
Sosiologi Dragvoll Bachelor 

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Bachelor

Kari Gustafsson

Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor

Torbjørn Andre Moe

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad | Mari Ertzaas Sørlie

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad | Mari Ertzaas Sørlie

Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Per Ivar Chutko | Mari Ertzaas Sørlie

Profesjonsstudiet i psykologi Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning

studentkontakt@ips.ntnu.no

 

 

2-årige masterprogram og erfaringsbaserte masterprogram

Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning Kalvskinnet Master Marit Elin Magnarsdatter | Marthe Ramstad Hammervold
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master

Per Ivar Chutko

Geografi Dragvoll Master

Stine Fuglaas Bonsaksen og Geir Tvedt

Globalisation and sustainable development Dragvoll Master (Msc)

Per Ivar Chutko

Fagdidaktikk Kalvskinnet Master Mari Linna Mosebekk Aglen
Pedagogikk - studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master

Siri Schive Hjelde

Pedagogikk - studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master

Vegard Ruud

Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master

Kari Vikhammermo

Læring i arbeidsliv og samfunn Dragvoll Master

Berit Rau

Childhood studies Dragvoll Master (MPhil)

Kari Vikhammermo

Psykologi - studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master

studentkontakt@ips.ntnu.no

Psykologi - studieretning i læring - hjerne, atferd og omgivelser Dragvoll Master

studentkontakt@ips.ntnu.no

Sosialantropologi Dragvoll Master

Caroline Fredriksen

Barnevern Tunga Master 

Elisabeth Ramfjord

Funksjonshemming og samfunn Tunga Master

Elisabeth Ramfjord

Sosialt arbeid Tunga Master

Elisabeth Ramfjord

Idrettsvitenskap Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe

Sosiologi Dragvoll Master

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Master

Kari Gustafsson

Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Merete Molberg | Berit Rau

Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Deltid Erfaringsbasert master / EVU

Marit Mikkelsen

Pedagogikk for lærere Deltid Erfaringsbasert master / EVU Ingvild Håkestad
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Anne Sofie Samuelsen (faglig kontakt) | Hege Fauskanger Lie (admin. kontakt)

Praktisk spesialpedagogikk - spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Siri Schive Hjelde

 

Årstudier og påbygningsstudier

Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Geografi Dragvoll Årsstudium Stine Fuglaas Bonsaksen og Geir Tvedt
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium

Birgitte Lauvstad | Sissel Kjøl

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag
 

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmenn fag

Kalvskinnet Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid

Birgitte Lauvstad |  Sissel Kjøl

Pedagogikk Dragvoll Årsstudium

Vegard Ruud

Psykologi Dragvoll Årsstudium

studentkontakt@ips.ntnu.no

Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium

Caroline Fredriksen

Sosiologi Dragvoll Årsstudium

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium

Kari Gustafsson

 

4282 Visninger