Wikier

Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag, spørsmål om studieplan og opptakskrav. Finn din studieveileder i oversikten nedenfor.

Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning

3-årige bachelorprogram,  5-årige masterprogram og profesjonsstudiet i psykologi

Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Geografi Dragvoll Bachelor

Stine Fuglaas Bonsaksen og Geir Tvedt

Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning Kalvskinnet Bachelor

Marthe Ramstad HammervoldMarit Elin Magnarsdatter 

Yrkesfaglærerutdanning 

Kalvskinnet /

Øya helsehus / 

Bachelor

Camilla Thun Waaden | Ingrid Goldmann

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann | Tatiana Gavrilova

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann | Tatiana Gavrilova

Pedagogikk Dragvoll Bachelor Studieveiledere ved IPL
Psykologi Dragvoll Bachelor

studentkontakt@ips.ntnu.no

Sosialantropologi Dragvoll Bachelor

Caroline Fredriksen

Barnevern Øya Bachelor

Jan Inge Thomassen

Sosialt arbeid Øya Bachelor Rolf Thore Wold
Sosiologi Dragvoll Bachelor

Torbjørn Andre Barland Moe

Statsvitenskap Dragvoll Bachelor

Kari Gustafsson

Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor

Torbjørn Andre Moe | Nora Volden Steffensen

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Inga Marie Hansen Hoøen | Mari Ertzaas Sørlie

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Inga Marie Hansen Hoøen | Mari Ertzaas Sørlie

Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Kalvskinnet /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Stine Fuglaas Bonsaksen | Mari Ertzaas Sørlie

Psykologutdanning - NTNU Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning

studentkontakt@ips.ntnu.no

2-årige masterprogram og erfaringsbaserte masterprogram

Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning Kalvskinnet Master Marit Elin Magnarsdatter | Marthe Ramstad Hammervold
Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling Dragvoll Master

Per Ivar Chutko

Geografi Dragvoll Master

Stine Fuglaas Bonsaksen og Geir Tvedt

Globalisation and sustainable development Dragvoll Master (Msc)

Per Ivar Chutko

Fagdidaktikk Kalvskinnet Master Mari Linna Mosebekk Aglen
Pedagogikk - studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master Studieveiledere ved IPL
Pedagogikk - studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master Studieveiledere ved IPL
Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master Studieveiledere ved IPL
Læring i arbeidsliv og samfunn Dragvoll Master Studieveiledere ved IPL
Childhood studies Dragvoll Master (MPhil) Studieveiledere ved IPL
Psykologi - studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master

studentkontakt@ips.ntnu.no

Psykologi - studieretning i læring - hjerne, atferd og omgivelser Dragvoll Master

studentkontakt@ips.ntnu.no

Sosialantropologi Dragvoll Master

Caroline Fredriksen

Barnevern Øya Master

Elisabeth Ramfjord

Funksjonshemming og samfunn Tunga Master

Elisabeth Ramfjord

Sosialt arbeid Øya Master

Elisabeth Ramfjord

Idrettsvitenskap Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe | Nora Volden Steffensen

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe

Sosiologi Dragvoll Master

Torbjørn Andre Barland Moe

Statsvitenskap Dragvoll Master

Kari Gustafsson

Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Marit Soini

Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Deltid Erfaringsbasert master / EVU

Marit Mikkelsen

Pedagogikk for lærere Deltid Erfaringsbasert master / EVU Ingvild Håkestad
Praktisk spesialpedagogikk - spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU Studieveiledere ved IPL
Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Fulltid Master

Nora Volden Steffensen

Årstudier og påbygningsstudier

Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Geografi Dragvoll Årsstudium Stine Fuglaas Bonsaksen og Geir Tvedt
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium

Birgitte Lauvstad | Sissel Kjøl

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Kalvskinnet Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid

Birgitte Lauvstad | Sissel Kjøl

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmenn fag Kalvskinnet Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid

Birgitte Lauvstad | Sissel Kjøl

Pedagogikk Dragvoll Årsstudium Studieveiledere ved IPL
Psykologi Dragvoll Årsstudium

studentkontakt@ips.ntnu.no

Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium

Caroline Fredriksen

Sosiologi Dragvoll Årsstudium

Torbjørn Andre Barland Moe

Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium

Kari Gustafsson

5358 Visninger