Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner og emnebeskrivelser for tidligere FLT

Studieprogram Studieplan – opptaksår
Grunnskolelærer 1.–7. trinn20162015201420132012
Grunnskolelærer 1.7. trinn med realfag20162015201420132012
Grunnskolelærer 5.10. trinn med matematikk20162015201420132012
Grunnskolelærer 5.10. trinn med norsk20162015201420132012
Grunnskolelærer 5.10. trinn med realfag20162015201420132012
Master i matematikkdidaktikk 1.7. trinn20162015201420132012
Master i matematikkdidaktikk 5.10. trinn2016201520142013
Master i norskdidaktikk 1.7. trinn20162015201420132012
Master i norskdidaktikk 5.10. trinn2016201520142013
Tegnspråk og tolking2016201520142013
Tegnspråk årsstudium2016201520142013
Arkiv- og samlingsforvaltning2016

 

Videreutdanning
Studieprogram Studieplan - opptaksår
Videreutdanning deltid2016
Videreutdanning deltid2015
Videreutdanning deltid2014