Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2013-2014

HOS

Bachelor i ergoterapi
Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie
IKT-kompetanse for helsefagene 
Master i gerontologi
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse 30 studiepoeng
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse, trinn II, 30 studiepoeng
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i oppmerksomt nærvær
Videreutdanning i palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase
Videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning 60 studiepoeng

IMT

Årsstudium i medieproduksjon
Årsstudium i medieledelse
Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi
PhD programme in Computer Science
Master in Interaction Design
Master in Information Security
Master in Applied Computer Science
Bachelor i webutvikling
Bachelor i spillprogrammering
Bachelor i programvareutvikling
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor i medieledelse og innovasjon
Bachelor i mediedesign
Bachelor i ingeniørfag - data
Bachelor i informasjonssikkerhet
Bachelor i drift av nettverk og datasystemer

TØL

Bachelor i byggeledelse
Bachelor i fornybar energi
Bachelor i geomatikk
Bachelor i ingeniørfag - bygg
Bachelor i ingeniørfag - bygg, fleksibel
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag - elektro, elkraft - fleksibel
Bachelor i ingeniørfag - maskin
Bachelor i ingeniørfag - maskin, fleksibel
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel
Bachelorstart i økonomi og ledelse - Campus Bali
Bachelorstart ingeniørutdanning bygg - Campus Bali
Bachelorstart ingeniørutdanning maskin - Campus Bali 30 stp
Bachelorstart teknologidesign og ledelse - Campus Bali 30 studiepoeng
Byggesakskolen
Master in Sustainable Manufacturing
Videreutdanning i elkraft
Årsstudium i BIM (Intelligent modellering)
Årsstudium i GIS
Årsstudium i GIS - nettbasert
Årsstudium i landmåling
Årsstudium i landmåling, nettbasert
Årsstudium i teknologidesign og ledelse
Årsstudium i vitenskap, menneske og samfunn - campus Bali
Årsstudium i økonomi og ledelse
Årsstudium i økonomi og ledelse - Campus Bali