Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2011-2012

HOS

Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie
Master i gerontologi
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
Master i klinisk sykepleie
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse 30 studiepoeng
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse 60 studiepoeng
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase
Videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng

IMT

Årsstudium i medieproduksjon
Årsstudium i mediemanagement
Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi
PhD programme in Information Security
Master of Science in Information Security
Master i medieteknikk
Master i brukersentrert mediedesign
Bachelor i spillprogrammering
Bachelor i programvareutvikling
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor i mediemanagement
Bachelor i mediedesign
Bachelor i ingeniørfag - data
Bachelor i informasjonssikkerhet
Bachelor i drift av nettverk og datasystemer

TØL

Bachelor i geomatikk
Bachelor i ingeniørfag - bygg
Bachelor i ingeniørfag - bygg, fleksibel
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag - elektro, elkraft - fleksibel
Bachelor i ingeniørfag - maskin
Bachelor i ingeniørfag - maskin, fleksibel
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel
Byggesakskolen del 1
Byggesakskolen del 2
Nettpedagogikk
Studium i BIM (Intelligent modellering)
Videreutdanning i elkraft
Årsstudium i GIS
Årsstudium i GIS - nettbasert
Årsstudium i landmåling
Årsstudium i landmåling, nettbasert
Årsstudium i teknologidesign og ledelse
Årsstudium i økonomi og ledelse

1453 Visninger