Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2010-2011

TØL

Bachelor i ingeniørfag - bygg, konstruksjon, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i geomatikk
Bachelor i ingeniørfag - bygg, konstruksjon
Bachelor i ingeniørfag - bygg, landmåling
Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse
Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag - elektro, elkraft, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean Manufacturing
Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design
Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel
Nettpedagogikk
Studium i BIM (Intelligent modellering)
Årsstudium i GIS
Årsstudium i GIS - nettbasert
Årsstudium i landmåling
Årsstudium i landmåling, nettbasert
Årsstudium i teknologidesign
Årsstudium i økonomi og ledelse

IMT

Bachelor i drift av nettverk og datasystemer
Bachelor i informasjonssikkerhet
Bachelor i ingeniørfag - data
Bachelor i mediedesign
Bachelor i mediemanagement
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor i medieteknologi/webutvikling
Bachelor i programvareutvikling
Bachelor i spillprogrammering
Interaksjonsdesign og brukervennlighet
Master i medieteknikk
Master of Science in Information Security
PhD programme in Information Security
Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi
Årsstudium i mediemanagement
Årsstudium i medieproduksjon

HOS

Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie, heltid
Bachelor i sykepleie- deltid
Digital kompetanse. Videreutdanning i IKT for helse- og sosialfag
Master i klinisk sykepleie
Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere
Tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Trinn I
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn II
Videreutdanning i ultralyd for radiografer
Videreutdanning i veiledning

1334 Visninger