Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2007-2008

ING

Bachelor i geomatikk
Bachelor i ingeniørfag - Elektro - Y-VEI
Bachelor i ingeniørfag - bygg, konstruksjon
Bachelor i ingeniørfag - bygg, landmåling
Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse
Bachelor i ingeniørfag - bygg, vann- og avløpsteknikk (DET TAS IKKE OPP TIL STUDIET I 2007)
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag, industriell design og teknologiledelse
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse
Videreutdanning i GIS
eGIS - Nettbasert års-studium i geografiske informasjonssystemer
Årsstudium i landmåling
Årsstudium i teknologidesign
Årsstudium i økonomi og ledelse

IMT

Bachelor i drift av nettverk og datasystemer
Bachelor i informasjonssikkerhet
Bachelor i ingeniørfag - data
Bachelor i mediedesign
Bachelor i mediemanagement
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor i medieteknologi
Bachelor i programvareutvikling

Master i medieteknikk
Master of Science in Information Security
Påbygging for Bachelor i mediedesign
Årsstudium i Informasjonsteknologi
Årsstudium i medieproduksjon

HOS

Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie, heltid
Bachelor i sykepleie- deltid
Digital kompetanse. Videreutdanning i IKT for helse- og sosialfag
Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
Veiledning og coaching trinn I
Veiledning og coaching, trinn II
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn II

2115 Visninger