Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2006-2007

ING

Bachelor i geomatikk
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag – Bygg
Bachelor i ingeniørfag, industriell design og teknologiledelse
Bachelor i ingeniørfag- medieelektronikk
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Videreutdanning i GIS
eGIS - Nettbasert års-studium i geografiske informasjonssystemer
Årsstudium i landmåling
Årsstudium i ledelse av byggeprosjekter
Årsstudium i prosjektledelse
Årsstudium i teknisk planlegging
Årsstudium i teknologidesign

IMT

Bachelor i digital medieteknologi
Bachelor i drift av nettverk og datasystemer
Bachelor i informasjonssikkerhet
Bachelor i informatikk
Bachelor i ingeniørfag- data
Bachelor i mediedesign
Bachelor i mediemanagement
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor i medieteknologi
Bachelor i programvareutvikling
Master i medieteknikk
Master i teknologi, medieteknikk
Master of Science in Information Security
Årsstudium i informasjonsteknologi
Årsstudium i medieproduksjon

HOS

Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie, heltid
Bachelor i sykepleie- deltid
Påbygning til bachelor i sykepleie
Veiledning og coaching trinn I
Veiledning og coaching, trinn II
Videreutdanning Ledelse av nettverksmøter
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i digital bildebehandling og datateknikk for radiografer.
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i klinisk sykepleie
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn I
Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn II
Videreutdanning i ultralyd for radiografer