Wikier

Studiehåndbøker...

Studiehåndbøker for tidligere Fakultet for helse- og sosialfag

Her finner du studieplaner og emnebeskrivelser for studieprogrammene ved tidligere Fakultet for helse- og sosialfag. Emnebeskrivelsene finner du i studieplanen for det aktuelle programmet. Det er begrenset hva som eksisterer elektronisk av studieplaner og emnebeskrivelser fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ta kontakt med det fakultetet ved NTNU som studiet er endel av i dag hvis du ikke finner det du leter etter.

Bachelor

Audiologi201520162017
Audiologi bacheloroppgave20162017
Barnevern20152016
Ergoterapi201520162017
Fysioterapi201520162017
Sosialt arbeid20152016
Sykepleie201520162017
Vernepleie201520162017

Master

Aktivitet og bevegelse       201520162017
Barnevern20152016
Psykisk helsearbeid20152016

Videreutdanning

Aktivitetsvitenskap20152016
Aldring, eldres helse og sykdom2016
Arbeid og helse20162017
Avansert klinisk sykepleie2015
Bevegelsesvitenskap20152016
Fysisk aktivitet20162017
Helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse 20152016
Helsesøsterutdanning20152016
Jordmorutdanning2016
Kardiologisk sykepleie2015
Kliniske fordypningsemner i audiologi20152016
Kontoransatte i psykisk helsevern for barn og unge - del 12015
Kontoransatte i psykisk helsevern for barn og unge - del 22016
Kreftsykepleie2015
Kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere2016
Nasjonal paramedicutdanning2015
Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv2015
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere20152016
Psykisk helsesarbeid20152016
Skriving av vitenskapelig artikkel20152016
Sykepleie - anestesi, barn, intensiv og operasjon20152017
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge20152016

Enkeltemner

Emner på masternivå i juridisk metode og forvaltningsrett, helse-, og sosial-, og barnevernsrett2016
Enkeltemner - Avdeling for sykepleie2015