Wikier

Avtrekksskap i...

Sikkerhetskrav til avtrekksskap

Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for arbeid i avtrekkskap


For at et avtrekkskap skal være trygt å bruke er det satt bestemte krav til arbeidsåpning, lufthastighet og kontroll av alarm. Gjelder for ansatte og studenter.

English version: Safety requirements for fume cupboards

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

  • Maksimum tillatt arbeidsåpning er 30 cm. Dette skal være avmerket på skapet.
  • Lufthastigheten i skapet skal reguleres til 0,50 m/s (+/- 0,05 m/s). Lufthastigheten justeres under den årlige tekniske kontrollen.
  • Nedre krav til lufthastighet er 0,40 m/s. For skap med alarm, skal alarmen varsle når lufthastigheten er lavere enn 0,40 m/s.

Dersom lufthastigheten er lavere enn 0,40 m/s skal skapet stenges og merkes med en særskilt varseletikett. Lufthastigheten i avtrekksskapet kontrolleres gjennom egenkontroll eller teknisk kontroll.

Se også

Kontakt

HMS-koordinator ved enheten

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSRV6201 - ePhorte 2014/3970

1445 Visninger
Tagger
hms-slettes