Wikier

Satsar for mat...

Satser for bevertning ved HF

Generelle retningslinjer:

  • Det skal ikke betales tips på statens regning ved bevertning i Norge
  • Alle beløp er på inntil satsen
  • Angående alkohol gjelder rektorpraksis: 3 enheter f.eks. aperitif + 2 enheter til mat. Alkohol ut over dette må dekkes av den enkelte
  • Dette er ei konkretisering av NTNUs satser for bevertning

Typer møter:

  Sats
Korte møter på Campus 1-3 timer (internt spisested - kantine) 224
Korte møter eksternt (restaurant) 336
Møter på Campus over 3 timer (internt spisested - kantine) 507
Møter eksternt (restaurant) over 3 timer 760,50
Hel dag med behov for 2 serveringer (internt spisested - kantine) 740
Hel dag med behov for 2 serveringer (restaurant) 1110

 

Særskilte arrangementer (må søkes nærmeste leder eller den med budsjettmyndighet)*

  Sats
Opponentmiddag 850
Arbeidsmøter i forbindelse med eksterne prosjekter 850
Arbeidsmøter dagen før disputas 850
Middager i forbindelse med intervju til stillinger 850
Besøk fra andre norske universiteter 850
Sommeravslutning 850
Konferanse-/seminarmiddag 850
Julebord 1500
Konferanse eller seminar med festmiddag 1500
Offisielle besøk fra utenlandske universiteter 1500
Pensjonistmiddag 1500
Markeringer av priser og andre utnevnelser 1500

* Grunn til at det må søkes nærmeste leder er at begrunnelsen for utvidet sats må dokumenteres i bestillingen. Dette er et krav fra KD.

4715 Visninger