Wikier

Digital...

Samskriving for undervisere

Informasjon om samskriving for deg som underviser og hvordan bruke dette til å bedre læringen for studentene dine.

English version - Collaborative writing

Temaside om læringsstøtte - for undervisere | Temaside om nettbasert undervisning

Samskriving i dagens digitale verden foregår stort sett i virtuelle sammenkomster, enten at man er på ulike geografiske steder eller sitter sammen og jobber på nett.

Verktøy for samskriving

Studenter har lenge brukt Google Docs til samskriving, både av forelesningsnotater og oppgaver. Nå kan du også bruke Microsoft Word og OneNote i Office 365-pakken.

Kom i gang med samskriving i Office 365

Denne pakken har både studenter og ansatte ved NTNU tilgang til via Digitale tjenester for NTNU,

Samskriving i Office 365

Fordeler ved å samskrive i Office 365:

 • OneDrive - skyen du lagrer alt i - ligger i Irland og ikke USA. Dette gir større sikkerhet ifølge strengere EU-regler for innsyn.
 • Alle ansatte og studenter ved NTNU har tilgang til Office 365 via Digitale tjenester ved NTNU
 • Du kan starte skriveprosessen i et online word-dokument og lagre det lokalt. All redigering gjort på nett eller lokalt kan overføres begge veier.
 • OneNote gir gode muligheter til å digitalisere, dele og strukturere alle forelesningsnotater.
 • Du kan bygge egne notatbøker i OneNote med undersider i alle fag og emner, legge inn lenker, bilder, grafer, illustrasjoner, tekster etc.
 • Samme prinsippet som Word; OneNote fungerer både i nettskyen og på datamaskinen din som klient.

Fordeler med samskriving

Hvorfor skal du som underviser oppfordre studentene dine til samskriving? Skriving i seg selv er en viktig læringsstrategi og kan føre til at studentene

 • får formulert fagkunnskap med egne ord
 • en større nærhet til fagstoffet
 • større dybdelæring heller enn overflatelæring
 • får utvikle og strukturere tankene
 • se og skape sammenhenger

Å skrive er en viktig del av det å studere, og samskriving er ikke et nytt fenomen. Metoden har vært i bruk lenge før Google Docs eller OneDrive åpnet for digitalisert samskriving. De mulighetene slike verktøy gir, er knyttet opp til verdien av å skrive i seg selv.

I tillegg kan vi knytte gevinsten ved samskriving opp mot de ferdighetene samfunnet og arbeidsmarkedet i dagens og fremtidens verden etterspør. For at de ferdigutdannede studentene skal mestre teknologi- og informasjonsalderens yrker, trenger de litt andre ferdigheter enn generasjonene før.

På norsk kaller vi dette digitale ferdigheter.

Kanskje mer dekkende er det engelsk uttrykket 21. Century Skills som innebærer:

 • Learning Skills: Kritisk tenking, kreativ tenking, samarbeid og kommunikasjon
 • Literacy Skills: Forstå og bruke informasjon, media og teknologi
 • Life Skills: Fleksibilitet, initiativ, sosiale ferdigheter, produktivitet og lederskap

Som underviser kan du bruke samskriving til å trene «learning skills», gjennom å bygge, samarbeide om og gi kritikk på andres tekster eller tekstbidrag. Man starter også de fleste samskrivingsprosesser med idéarbeid i gruppen, noe som gir trening i kreativ tenking.

Det å skrive sammen kan også være en god øvelse for studentene i kritisk tenking, diskusjon, analyse og samarbeid. Samtidig som studentene kan bli kjent med teknologien og verktøyene som muliggjør denne arbeidsformen.

 • I et sosiokulturelt læringsperspektiv sier vi at læring skjer gjennom samhandling, altså sammen med andre.
 • Studenter bygger sin fagkunnskap gjennom å lære av hverandre i skriveprosessen.
 • Studentene kan lære om selve skriveprosessen gjennom samhandling- diskutere og bli enige om faglig innhold, setningsbygning eller tekststruktur
 • Mulighet for å samskrive og lære sammen med faglærer eller vit.as.
 • Synkrone tilbakemeldinger, feedback, fremover-meldinger og veiledning
 • Fleksibel arbeidsform som gjør at studentene kan samarbeide uavhengig av fysisk plassering

Nyttige lenker

Education week: The Quest for Deeper Learning

Thoughtful Learning.com: 21.Century Skills

eLearning Industry: Instructional Design Models and Theories - The Sociocultural Learning Theory

Digitale tjenester ved NTNU

Se også

Cornell University Center for Teaching Excellence: Collaborative Learning

Erfaringer fra samskriving fra University of North Carolina

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.