Wikier

Samlokalisering

Samlokalisering - IV

Her finner du dokumenter og informasjon knyttet til samlokalisering av fagmiljøer ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), samt tilknyttede delprosjekter. 

Se også overordnet side om samlokalisering

Hvorfor samlokaliserer vi?

Samlokaliseringen skjer som en videreføring av fusjonsarbeidet som er gjort på IV-fakultetet og skal redusere avstanden mellom instituttenes fagmiljø. En overordnet målsetting med samlokaliseringen er å tilrettelegge for at å hente ut synergiene fra fusjonen – dette gjennom økt samarbeid og tettere integrering av fag- og læringsmiljø. Prosjektet skal jobbe på en måte som sikrer samarbeid, læring og kompetanseoverføring i organisasjonen.

Flytteoversikt for IV-fakultetet

Alle fagmiljø og delprosjekt i samlokaliseringsprosjektet har ved utgangen av august 2020 gjennomført sine bygge- og flytteprosjekter

Høst 2018

  • Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flytter fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen (fullført)

Desember 2018

  • Faggruppe Robotikk og automasjon har flyttet fra Valgrinda til Perleporten 2. november
  • Deler av Institutt for maskinteknikk og produksjon flytter fra Sverresgate 10 til Verkstedteknisk på Gløshaugen (7. desember)

August 2019

  • Deler av Institutt for geovitenskap og petroleum flytter fra Oppredningen på Gløshaugen til nybygg i Valgrinda

August 2019

  • Program for industriell økologi flytter fra IT-syd på Gløshaugen til Realfagsbygget (E4)

August 2020

Presentasjoner

Rapporter og notater

Nyhetssaker

Organisering

Disse arbeidsgruppene er opprettet for å arbeide med samlokaliseringen ved IV-fakultetet:

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Prosjektgruppe består av:  

Delprosjekter

Medbestemmelse og medvirkning

Medbestemmelse i samlokaliseringsprosjektet skjer gjennom LOSAM, hvor prosjektet er fast agendapunkt på møtene. Møteplan og møtereferat

Medvirkning i utforming av ditt nye lærings- og arbeidsmiljø skjer på instituttene.    

Her finner du dokumenter og informasjon knyttet til samlokalisering av fagmiljøer ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), samt tilknyttede delprosjekter.