Wikier

Søknadsprosedyrer til studier i Canada og USA

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


På denne siden finner du blant annet:

Vær obs på at søknadsprosedyrene varierer, og du vil få beskjed hvilken prosedyre som gjelder for deg om du har søkt opptak hos et avtaleuniversitet.

Med unntak av søknader som sendes elektronisk, der alle vedlegg lastes opp, skal søknader til avtaleuniversiteter i Canada og USA ha en forside og en vedleggsliste. Under finner du informasjon og lenker til standard oppsett for forside, vedleggsliste og "courses in progress". Forside og vedleggsliste kan også brukes når du søker utenom avtale.

Forsider

Forside for Online-søkere

Dersom du sender søknaden din elektronisk (online), og har fått et ID-nummer, bekreftelsesnummer eller tilsvarende.

Forside i PDF eller Word-format

Dersom du sender søknaden din i pdf eller word-format, og ikke har ID-nummer, bekreftelsesnummer eller tilsvarende.

Vedlegg til søknaden

Hvilke vedlegg som skal sendes ved søknaden varierer, men vedleggstypene er nokså standard. Dersom du søker opptak ved et universitet der NTNU har en avtale, vil du få beskjed fra Internasjonal seksjon om hvilke vedlegg du må sende med. Her følger en liste over type dokumenter du kan bli bedt om å legge ved søknaden. Merk at det varierer hvilke vedlegg de ulike universitetene spør etter.

Akademiske vedlegg:

  • Bekreftelsesbrev fra Internasjonal seksjon
  • Karakterutskrift og forklaring av karaktersystemet
  • Motivasjonsessay
  • Courses in progress: Oversikt over fag som ikke er med på karakterutskriften, som du fullfører før du drar. Bruk gjerne vårt standardoppsett for "Courses in progress"
  • Vedleggsliste: Liste over foretrukne og alternative emner du ønsker å ta hos utdanningsinstitusjonen, inndelt etter semester

Administrative vedlegg

  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. (TOEFL/ IELTS/ dokumentasjon fra videregående. Sjekk hva universitet du søker til krever.)
  • Rett kopi av navnesiden i passet
  • Foreløpig uttalelse fra Lånekassen

Se informasjon om standard vedlegg og en vedleggsliste som du kan selv skrive ut.

Motivasjonsessay og anbefalingsbrev

Se også informasjonsskrivene om Motivasjonsessay og Anbefalingsbrev.

Frister

Det er alltid lurt å være tidlig ute. Flere universiteter har frister før NTNUs interne frist ffor forhåndsgodkjenning! Se oversikt under «Søknadsfrister» på temasiden for utenlandsstudier

Språkkunnskap

Undersøk om du trenger å dokumentere engelskferdigheter. Se oversiktstabellen.

Se også siden om språkforberedelser og språktester.

Helseerklæringer

Helsesjekk

Helsesjekk: Sjekk hvilke krav som gjelder dit du skal. I noen tilfeller er det et skjema fastlegen din skal fylle ut.

Tuberkulosesjekk? Kontakt vaksinasjonskontoret i Trondheim.

Helseforsikring

Bekreftelse på forsikring gjennom folketrygden. Du vil motta denne automatisk etter at lånet ditt er innvilget hos Lånekassen. Se også eget skriv om beskrivelse av forsikringsdekning gjennom folketrygden.

Eventuelt bevis på annen forsikring, dersom nødvendig. (Reiseforsikring, e.l.)

Søker du utenom avtale?

Dersom du vil søke deg til et universitet NTNU ikke har avtale med så skal du søke direkte til universitetet. Du er selv ansvarlig for å overholde alle frister. Husk å ha med alle nødvendige vedlegg og dokumentasjon. Du søker som "non-degree visiting student" , ellers kjent som "study abroad student". Søknadsprosedyrene for slike studenter er ofte annerledes for de som skal ta hele graden dvs "degree-seeking students". Vær derfor sikker på at du har riktig søknadsskjema.