Wikier

Søk om tilrettelegging som toppidrettsstudent

Hvis du er toppidrettsutøver og samtidig ønsker å studere, kan du ha behov for litt ekstra tilrettlegging i ditt studieforløp. Her kan du lese om hva du må gjøre for å få toppidrettsstatus.

Temaside om veiledning | Sider merket med veiledning

Toppidrett og studier

Ønsker du å kombinere toppidrett med studier? Som toppidrettsstudent ved NTNU gir vi deg mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

Hvem kan få toppidrettsstatus? 

Utøvere som søker toppidrettsstatus må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studier parallelt med idrettskarrieren.
Utøveren må være på et nivå som tilsier mye nødvendig reise og fravær på grunn av treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt.

For øvrig må utøvere falle inn under Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere for å kunne søke om toppidrettsstatus ved NTNU.

Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner. Se beskrivelse i lenken til Olympiatoppen definisjon.

Tilpasninger

Tilpasninger på NTNU kan være:

  • fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme plikter og rettigheter som ordinære studenter.

NTNU tilbyr

  • Assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan tilrettelegge slik at toppidrettsutøvere kan kombinere studier og idrett ved NTNU. NTNU samarbeider med Olympiatoppen og særforbundene i Norges idrettsforbund.
  • Karriereveiledning fra NTNU Karriere. Dette inkluderer hjelp til å kartlegge av dine ønsker og behov, karrieremål i fremtidige jobber og eventuelle behov for kompetanseutvikling. Hva vil være viktig for deg når idrettskarrieren er slutt og du går mot en yrkeskarriere?

Søknad om toppidrettsstatus ved NTNU

  • Du søker om opptak til studier ved NTNU gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.
  • Når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja, tar du kontakt med toppidrettsveileder ved NTNU. Det er obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder som ny student.

Kontakt

Trondheim:
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Gjøvik:
Toppidrettsveileder: Andreas Hagen

Ålesund:
Toppidrettsveileder: Heidi Hansen Ulstein