Wikier

Praksis i...

Særplass i praksis for studenter ved ILU

Praksisplass tildelt ut fra særlige behov innebærer at studenten prioriteres til et bestemt praksissted/kommune. Forutsetningen er at det er mulig å skaffe praksisplass på det aktuelle praksissted/kommune. Tilgangen på praksisplasser kan være ulik fra studieprogram til studieprogram, eller fra praksisperiode til praksisperiode, og vil dermed påvirke muligheten for tildeling av praksisplass ut fra særlige behov. Rett til praksisplass ut fra særlige behov gir derfor ingen garanti for særplass. Søknad med dokumentasjon må fremsettes innen den fastsatte dato ved det enkelte studieprogram.

Kriterier for særplass:

 • Egen behandlingstrengende sykdom med begrunnet dokumentasjon på at nødvendig behandling må gjennomføres i Trondheim i den aktuelle perioden for praksisstudier
 • Omsorg for barn under seks år – må dokumenteres med fødselsattest
 • Aleneomsorg for barn under 18 år – må dokumenteres med bostedsattest
 • Alvorlig sykdom eller funksjonsvansker hos barn, ektefelle eller samboer
 • Utøvelse på fremragende nivå innen idrett, kunst og kultur:
  • Toppidrettsutøvere som er knyttet til Olympiatoppen
  • Utøvere på landslag, inkl. ungdoms-, rekrutterings- og juniorlandslag
  • Utøvere på satsningsgrupper i regi av forbund utenom landslag med prestasjonsnivå tett opp under landslag
  • Spillere i eliteserien, toppserien eller andre lagidretter på toppnivå
  • Ansvar eller utøvelse innen kunst og kultur på øverste nivå
  • Andre forhold på tilsvarende nivå
 • Sentrale verv, eksempelvis SU-leder, Uke-sjef, ISFIT-president etc.

NTNU forbeholder seg retten til å utvise skjønn i særlige tilfeller. Dokumentasjon må vedlegges.

Søknadsfrist

Søknad om praksisplass ut fra særlige behov sendes elektronisk, se skjema under. Dokumentasjon lastes opp sammen med søknaden.

Søk om særplass

Søknadsfrist:

MGLU: 15. mai (2., 4. og 5. studieår) og 20. august (1. og 3. studieår).

 • PPU: 20. august
6120 Visninger
Målgruppe: Studenter Medarbeidere Tema: Praksis