Wikier

Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Temaside om prosjekt | Sider merket prosjekt | Sider merket BOA

Rutiner

  • Endring av rutine for "samle-prosjekter"

    Som følge av Rundskriv F-07-13 fra Kunnskapsdepartementet skal det ikke lenger opprettes "samle-prosjekter" i Maconomy.
    Aktiviteter som tidligere ble klassifisert som små oppdragsprosjekter og samlet i "samle-prosjekter" vil i de fleste tilfeller nå bli klassifisert som salg.
    Mer informasjon om klassifisering av oppdragsprosjekt/salg finner du på siden
    Salg eller oppdragsaktivitet?

Relatert informasjon

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

Kontakt

Prosjektstøtte - kontaktpersoner