Wikier

Valg ved SU

Resultatet fra valget til instituttenes medvirkningsorganer

Valget av representanter til instituttenes medvirkningsorganer (instituttstyre/utvidet ledergruppe) er nå avsluttet. Valget ble gjennomført via valgweb 14.–15. juni 2023.

Det ble avholdt valg av representanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte til instituttenes medvirkningsorgan ved alle institutt, med unntak av Institutt for lærerutdanning (ILU), samt suppleringsvalg av varamedlem for gruppen fast vitenskapelig ansatte ved Institutt for psykologi (IPS).

Her er valgresultatet:

Institutt for psykologi (IPS)

Midlertidig vitenskapelig ansatte

KandidaterAntall vektede stemmerVerv
Vilde Johannessen9,33Medlem
Marius Stavang3,67Varamedlem

Valgdeltakelsen var på 14,29 % (antall med stemmerett: 70)

Fast vitenskapelig ansatte

KandidaterAntall vektede stemmerVerv
Dawn M. Behne33. varamedlem
Mons Bendixen3Ikke valgt

Som følge av stemmelikhet ble det gjennomført loddtrekning i valgstyret for å avgjøre rangeringen mellom kandidatene, jf. valgreglementet § 11.2 d.

Valgdeltakelsen var på 8,45 % (antall med stemmerett: 71)

Institutt for geografi (IGE)

KandidaterAntall vektede stemmerVerv
Jakob Bonnevie Cyvin3,67Medlem
Norunn Hornset3,33Varamedlem
Håkon da Silva Hyldmo1Ikke valgt

Valgdeltakelsen var på 28,5 % (antall med stemmerett: 21)

Institutt for sosialt arbeid (ISA)

KandidaterAntall vektede stemmerVerv
May Gresdahl9Medlem
Henrik Hays Nielsen2,33Varamedlem

Valgdeltakelsen var på 32,14 % (antall med stemmerett: 28)

Institutt for sosialantropologi (SA)

KandidaterAntall vektede stemmerVerv
Irmelin Joelson5Medlem
Sean Michael Thompson1,67Varamedlem

Valgdeltakelsen var på 41,67 % (antall med stemmerett: 12)

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS)

KandidaterAntall vektede stemmerVerv
Ingrid Okkenhaug19Medlem
Christoffer Andersen5,67Varamedlem

Valgdeltakelsen var på 35 % (antall med stemmerett: 60)

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)

KandidaterAntall vektede stemmerVerv
Helene Berntsen Svensson1Medlem
Håkon Jakobsen Aaltvedt0,33Varamedlem

Valgdeltakelsen var på 4,17 % (antall med stemmerett: 24)