Wikier

Renhold av...

Renhold av laboratorium for disseksjon og balsameringsrom på Laboratoriesenteret

Retningslinje for renhold av laboratorium for disseksjon og balsameringsrom på Laboratoriesenteret for medarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er vern om helse. 

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift. 

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Påkrevd vernutstyr

 • hansker (fortrinnsvis nitril engangshansker) ved vask av mopp og klut

Medarbeider skal

 • ikke bruke mopp og klut på andre rom
 • legge brukte mopper og kluter i pose som knyttes igjen og legges på tralla
 • utføre rengjøring i henhold til HMS-retningslinje for renhold av laboratorier og verksteder

Opplæring og sikkerhet

 • Teamleder skal sørge for at alle medarbeidere, inkludert vikarer, får opplæring i retningslinjen
 • Områdeleder skal sørge for at nye medarbeidere meldes til NTNUs bedriftshelsetjeneste for målrettet helseundersøkelse
 • Gravide eller de som planlegger å bli gravide skal ikke ha renhold på laboratorium for disseksjon og balsameringsrom
 • Alle er ansvarlige for å følge taushetsplikten og utvise respekt for aktiviteten som foregår i laboratoriene

Hjelp

 • Laboratoriet: Sikkerhet og arbeidsmiljø

NTNU-bestemmelser

Detaljer om retningslinjen

 • Utarbeidet av: Driftsavdelingen
 • Dato: 11.3.14
 • Godkjent av: Seksjonssjef
 • Erstatter: 18.1.13
 • Nr: K34