Wikier

Reise under Covid-19

English: Travel during COVID-19

Innenlands

Smittesituasjonen varierer, og det kan være lurt å undersøke om det er egne påbud og / eller anbefalinger i aktuelle kommuner (sjekk kommunens nettsider).

Utenlands

Se UDs reiseinformasjon (regjeringen.no) for reiseråd for hvert enkelt land. Mange land har innreiserestriksjoner, relativt høye smittetall og strenge smitteverntiltak. Dersom du skal reise utenlands anbefaler vi sterkt at du setter deg inn i situasjonen i landet du skal besøke, inkl. hvilke smittevernregler som gjelder, f.eks. når det gjelder testing og karantene (sjekk myndighetenes nettsider). Merk at reiseråd kan bli endret. Hold deg oppdatert.

Private reiser

Ansatte og studenter som skal på privat reise til utlandet, f.eks. på juleferie, har selv ansvar for å sette seg inn i evt. lokale reiserestriksjoner.

Forskertermin og andre forskningsopphold i utlandet

Studenter som skal på utveksling

  • Studenter pålegges å sette seg grundig inn i situasjonen i landet de har tenkt å reise til. Endringer i inn- og utreiserestriksjoner kan påvirke utvekslingsplanene.
  • Det er anbefalt å utsette økonomiske utlegg så lenge som mulig og å sikre seg ved å kjøpe refunderbare billetter. NTNU refunderer ingen kostnader.
  • Alle studenter som planlegger utveksling, må legge en plan B om studier ved NTNU.
  • Studenter, som skal på utveksling, må ha reiseforsikring som er gyldig for hele utvekslingsoppholdet og som dekker kostnader ved sykdom, inkludert covid-19.
  • Mer informasjon her: Korona - Utveksling.

Andre reiser, f.eks. studentekskursjoner

  • Lokale enheter har ansvar for å vurdere om reisen kan gjennomføres. Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) har anbefalt at utenlands-ekskursjoner ikke gjennomføres vårsemesteret 2022, men fakultetene kan gjøre egne vurderinger.

Kontakt

Godkjenning

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert21.01.2021
Neste gjennomgangJanuar 2022
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap
729 Visninger
Målgruppe: Studenter Medarbeidere Tema: Reise
Tagger
reise korona