Wikier

Regnskap - utgående faktura

Sider merket regnskap | Hovedside regnskap

Fakturering til kunde - utgående faktura

Utgående faktura omhandler utførte tjenester som skal faktureres eksterne

 1. Det er enheten (institutt/fakultet/avdeling) som selger som lager fakturagrunnlaget
  • Bruk: Skjema for Fakturagrunnlag
  • For å sikre rask saksgang er det viktig at opplysningene i fakturagrunnlaget er komplette. For norsk firma organisasjonsnummer fylles ut, dette kan søkes opp i Brønnøysundregistrene
  • Enheten vurderer hvilken konto og mva-kode som skal brukes. Liste over aktuelle kontoer med tilhørende mva-koder finnes i malen
  • Fakturagrunnlag trenger ikke attesteres eller anvises
 2. Enheten arkiverer fakturagrunnlaget for kontroll av utfakturering og innbetaling
 3. Fakturagrunnlaget sendes til økonomiavdelingen på kontakt@okavd.ntnu.no
  • Har du flere fakturaer som skal ut samtidig, sendes disse i en e-post (ikke en og en). Skriv "Fakturagrunnlag" i emnefeltet
  • Du vil få en automatisk generert kvittering på innsendingen og deretter en melding om at faktura er produsert og sent.
 4. Sjekk status på innsendt faktura

NTNUs bankopplysninger

NTNUs bankopplysninger

Skal du sende mange fakturaer samtidig?

Dersom du har over 10 fakturaer som skal sendes ut samtidig har vi en egen mal for dette Fakturagrunnlag - flerfaktura. Også her er det viktig at hver enkelt faktura er komplett.

Inkassovarsel

 • 14 dager etter at en faktura er forfalt sendes det ut inkassovarsel med kopi av original faktura
 • Dersom det ikke er mottatt innbetaling eller informasjon fra kunde eller saksbehandler innen 40 dager etter fakturaens forfallsdato, sendes fakturaen til inkassobehandling v/Svea Finans

Kreditnota

Brukes ved tilbakebetaling av for mye innbetalt eller bortfall av krav.

Kreditnota skrives av enheten og sendes til økonomiavdelingen for effektuering

Kontakt

Har du spørsmål om utfylling av faktura- eller kreditnotagrunnlag, kontakt med Økonomiavdelingen: