Wikier

Praksis i...

Refusjon av reiseutgifter for studenter i praksis ved ILU

Praksis ved skoler utenfor Trondheim

 • Dersom tildelt praksisplass krever transport og/eller overnatting utenfor Trondheim, vil utgiftene bli dekket i henhold til reglene nedenfor.
 • Det skal benyttes rimeligste offentlige transport.
 • Bil/leiebil kan benyttes når offentlig transport ikke er mulig. Dette gjelder også ved dagpendling og skal avtales og godkjennes på forhånd av praksisseksjonen.
 • De som velger å bruke egen bil der det er mulig å bruke offentlig transport, vil få dekket utgifter tilsvarende rimeligste offentlige transport.
 • Overnattingssteder som ikke er anbefalt av ILU skal godkjennes av praksisseksjonen. Utgifter til overnatting dekkes fullt ut.
  • OBS: NTNU betaler ikke for rengjøring ved utsjekking fra overnattingssted! Hvis rengjøring ikke inngår i ordinær overnattingspris, men er et tillegg, må studentene rengjøre rom/leilighet selv eller betale for dette.
 • Studentene skal i utgangspunktet legge ut for alle utgifter og få dette refundert i ettertid. For å unngå unødvendig store utlegg, er det mulig for overnattingssteder å sende faktura direkte til NTNU.
 • Studenter som bor andre steder i landet får ikke dekket reise og opphold til praksis i Trondheim, da Trondheim regnes som studiested.

Transportutgiftene dekkes slik

 • Ved bruk av egen bil, legges statens satser per km til grunn. Studentene får halv sats, kr 2,- per km og halv sats, kr 0,50,- per km per medstudent som passasjer. (Statens satser per 1. juni 2022 er kr 4.03 per km, og kr 1,- per km. per passasjer). Bomutgifter dekkes i sin helhet.
 • Ved bruk av offentlig transport dekkes alle reiser til områder utenfor sone A. Vi forutsetter at alle som har studiested Trondheim selv dekker reiser innenfor sone A.
 • Hvis du bor i Trondheim og skal ha praksis i f.eks. Orkanger som er i sone B, får du refundert billett for én sone.'
 • Hvis du skal ha praksis i 2–4 uker sammenhengende, er rimeligste alternativ å kjøpe t-kort periode for 30 dager.

Refusjon av utgifter til hjemreise

Når du må betale for overnatting i helgene

Refusjon av utgifter til hjemreise når du må bo borte i praksisperioden og det må betales for overnatting også i helgene:

Ved praksisperiode på 3–4 uker: studenten får refundert 1 hjemreise.

Ved praksisperiode på 5–6 ukers: studenten får refundert 2 hjemreiser.

Ved praksisperiode på mer enn 6 ukers: studenter får refundert 3 hjemreiser.

Når du ikke betaler for overnatting i helgene

Når du må bo borte i praksisperioden og det kun betales for opphold søndag/mandag – fredag vil du ha mulighet til å få refundert alle hjemreiser i henhold til øvrige retningslinjer.

Oversikt over gjeldende priser med AtB finner du her.

Sonekart AtB.

Rutine for krav om refusjon av utgifter ved praksisstudier

Gjelder fra 14. februar 2023.

Refusjon utbetales to ganger per mnd., ca 15. og ca 30. i hver måned. Fra krav mottas til utbetaling går det ca tre uker.
Krav sendes på e-post til praksiskontoret. Kvitteringer for betalte utgifter MÅ vedlegges.

E-posten må sendes fra din NTNU-student e-post.

E-posten må inneholde følgende informasjon:

 • etternavn
 • fornavn
 • kontonr. penger skal utbetales til
 • kull (eks. 2021 høst)
 • Emnenavn for praksisperioden det søkes for (eks. MGLU4520)
 • Start- og sluttdato for praksisperioden det søkes refusjon for.

Sendes til: praksis@ilu.ntnu.no.

Retningslinjer for refusjon av reiseutgifter for studenter i praksis.

10359 Visninger
Målgruppe: Studenter Medarbeidere Tema: Praksis
Tagger
praksis ilu