Wikier

Prosessrådgivere - økonomi og lønn

(Videresendt fra Prosessrådgivere - økonomi)

Prosessrådgivere er eksperter og kollegaveiledere innen sitt fagfelt.


Behov til betaling (Btb)

Btb-prosessen dekker innkjøp av varer og tjenester, leverandør- og katalogvedlikehold, fakturaer sendt til NTNU og varemottak.

Prosjektøkonomi

Prosessen gjelder styring og drift av prosjekter. Fra høsten 2023, når prosjektsøknad-løsningen (PreAward-modul) er tatt i bruk for fullt i økonomisystemet, vil prosessen følge alle prosjekter ved NTNU fra idé til avslutning.

Plan, budsjett og oppfølging (PBO)

Målet med PBO-prosessen er å sikre at virksomheten styres på en slik måte at NTNUs visjon kan realiseres, de langsiktige målene nås og departementets føringer blir gjennomført innenfor de økonomiske rammene som NTNU jobber innenfor.

Lønn

Prosessrådgivere på lønnsområdet jobber i i Tjenestesenteret for lønn og HR:
Even Kristoffer Kalås (tilsetting og arbeidskontrakt)
Ida Størvold Holan (reiseregninger, utlegg)
Mari Haugdahl Lie (HR)
Hilde Jakobsen Øyan (lønn)

Gøril Wærum og Elisabeth Utstrand Åsmul er prosessansvarlige.