Wikier

Prosessrådgivere - økonomi og lønn

(Videresendt fra Prosessrådgivere - økonomi)

Prosessrådgivere er eksperter og kollegaveiledere innen sitt fagfelt.


Behov til betaling (Btb)

Btb-prosessen dekker innkjøp av varer og tjenester, leverandør- og katalogvedlikehold, fakturaer sendt til NTNU og varemottak.

Prosjektøkonomi

Prosessen gjelder økonomisk styring og drift av alle eksternfinansierte prosjekter ved NTNU – fra idé til avslutning.

Plan, budsjett og oppfølging (PBO)

Målet med PBO-prosessen er å sikre at virksomheten styres på en slik måte at NTNUs visjon kan realiseres, de langsiktige målene nås og departementets føringer blir gjennomført innen NTNUs økonomiske rammer.

Lønn

Prosessrådgivere/ansvarlige* på lønnsområdet jobber i Tjenestesenteret for lønn og HR:

*På Tjenestesenteret er prosessrådgivere endret til prosessansvarlige.