Wikier

Opprette og avslutte internprosjekter

Veiledning for opprettelse og avslutning av internprosjekter.

Temaside prosjekt | Sider merket regnskap | Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

Opprettelse av internprosjekt

Ved opprettelse av internprosjekter, bruk digitalt skjema: "Internt prosjekt - opprettelse" fra skjemabanken - Interne prosjekter.

Ved behov for å opprette 15 interne prosjekt eller flere av samme type prosjekt, kan excelskjema lastes opp i egen sak i NTNU Hjelp. I emnefeltet skal det stå: Opprettelse internprosjekt.

Når prosjektet er opprettet vil du bli informert om hvilket prosjektnummer du har fått.

Avslutte internprosjekt

For avslutning av internprosjekt, følger du rutine beskrevet under:

  • Enhetene nuller ut saldo på prosjekter man ønsker å avslutte ved hjelp av vanlig ADI-bilag til adi-robot@okavd.ntnu.no.
  • Når bilaget er bokført må enheten kontrollere at saldo på prosjektene er null
  • Enheten sender liste (Excel) over de prosjektene som skal avsluttes til kontakt@okavd.ntnu.no - Skal merkes med «Avslutning internprosjekter».

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Økonomiavdelingen: