Wikier

Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen

Innholdet på denne siden i forbindelse med overgang til nytt lønssystem 01.01.2023 erstattet med System for oppfølging av sykefravær.


Veiledning for oppfølging av sykemeldte for ledere og HR-medarbeidere

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Ansvar og roller i oppfølgingsarbeidet

Når en ansatt blir syk har både både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV ansvar og roller i oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsgiver skal arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade, tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte og følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode.

Arbeidstaker skal samarbeide og medvirke aktivt til å finne løsninger for å komme tilbake i arbeid raskest mulig.

Sykmelder skal motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig. Sykmelder skal også vurdere gradert sykmelding før full sykmelding, og om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig for den sykmeldte.

I samarbeid med NAV skal det under sykeperioden fortløpende utarbeides oppfølgingsplaner og gjennomføres dialogmøter innenfor fastsatte frister.

Modulen oppfølging av sykmeldte i HR-portalen

Opplæringsvideo for bruk av SFO-modulen (modul for oppfølging av sykmeldte i HR-portalen

Det er den sykmeldtes leder som har oppfølgingsansvar og som skal sørge for et godt oppfølgingsarbeid. For å sikre at alle frister overholdes, at all dokumentasjon i oppfølgingsarbeidet samles på et sted og sendes til NAV på riktig måte, skal leder benytte modulen Oppfølging av sykmeldte i HR-portalen.

Når en ansatt blir sykmeldt ut over arbeidsgiverperioden, oppretter det sentrale Tjenestesenteret oppfølgingssak i denne modulen. Saken blir deretter tilgjengelig for leder.

Superbrukere/kontaktperson for modulen

Hver enhet har sin egen superbruker som kan kontaktes dersom du har spørsmål om bruken av modulen i HR-portalen:

Fakultet for arkitektur og design (AD): Marion Sandnes

Det humanistiske fakultet (HF): Karin Hansen

Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE): Guro Børseth Paaske og Cathrine Haugan Grønvik

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): Vivian Sekkenes

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): Berit Bjørnbeth og Linda Krokum

Fakultet for naturvitenskap (NV): Hilde Nordø og Gerd Flataas

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): Merete Thorsvik og Brith-Eli Åsland

Fakultet for økonomi (ØK): Svein Olav Antonsen

Vitenskapsmuseet (VM): Christen Torvik

Fellesadministrasjonen (Fadm): Gudveig Bersvendsen

Se også kursdokumentasjon fra kurs om Oppfølging av sykemeldte og Veiledermodul for oppfølging av sykemeldte i HR-portalen, samt NAV-brosjyre Oppfølging av sykmeldte.