Wikier

Oppfølging av sommerarbeidere i Campusservice

Retningslinje for oppfølging av sommerarbeidere i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjen skal hindre uønskede hendelser for sommerarbeidere.

Retningslinjen omfatter alle sommerarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Mottak og oppfølging av sommerarbeidere

Områdeleder/fagleder skal sørge for at sommerarbeideren får nødvendig tilrettelegging og opplæring:

 • påse at håndbok for sommerarbeidere er lest, forstått og signert av sommerarbeideren
 • notere pårørendeinformasjon (navn, telefon og e-post) til sommerarbeideren
 • informere om rømningsveier og møteplass ved brannalarm
 • gi opplæring i relevant arbeidsutstyr og verneutstyr, herunder dokumentert sikkerhetsopplæring
 • utstyre sommerarbeideren med påkrevd verneutstyr 
 • påse at påkrevd verneutstyr brukes
 • ved behov, foreta sikker jobbanalyse
 • ved ulykke/uhell kontakte NTNUs bedriftshelsetjeneste (telefon 73 59 80 24) for rekvisisjon. Utenom arbeidstid, kontakt fastlege eller legevakt.

Lover og regler

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Campusservices HMS-retningslinjer for sommerarbeidere

Detaljer om retningslinjen

 • Utarbeidet av: Campusservice
 • Dato: 2.6.12
 • Godkjent av: Driftssjef
 • Erstatter: 2.5.11
 • Nr: K12
1348 Visninger