Wikier

Oppfølging av medarbeidere ved avvik

Retningslinje for oppfølging av medarbeidere ved avvik, for medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er å sikre et godt arbeidsmiljø.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

1. Varsle områdeleder

Etter opplæring/varsling av oppførsel 2 ganger uten forbedring varsles områdeleder. (Hvis medarbeideren er områdeleder har seksjonssjef ansvaret.)

2. Områdeleder har et møte med medarbeider

  • Muntlig innkalling
  • Tidspunktet for samtalen dokumenteres
  • Møtet referatføres og sendes medarbeideren

3. Områdeleder innkaller til nytt møte med medarbeider

  • Skriftlig innkalling
  • Medarbeider kan ha med tillitsperson
  • Møtet referatføres og sendes medarbeideren

4. Områdeleder innkaller til nytt møte med medarbeider

  • Skriftlig innkalling
  • Deltakere på møtet er medarbeider, områdeleder, seksjonssjef og eventuell tillitsperson
  • Møtet referatføres og sendes medarbeideren

Dokumentreferanse

NTNUs retningslinje om oppsigelse

Om retningslinjen

 Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.2.11

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr: AF09