Wikier

Omfangsvurdering av utveksling

Informasjonen på denne siden er for ansatte ved fakultetene som skal gi forhåndsgodkjenning eller foreta omfangsvurdering av studiepoeng tatt under utveksling. Fakultet/institutt er ansvarlig for å gjennomføre omfangsvurdering.


Innholdsfortegnelse [-]

Gnag-databasen

Gnag-databasen inneholder informasjon om studiepoengbelastning ved utenlandske læresteder. Basen kan brukes av fakultetene til både forhåndsgodkjenning og omfangsvurdering av studiepoeng som er tatt i utlandet. Vær oppmerksom på at informasjonen i databasen kan være utdatert.

Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner skal i løpet av våren 2024 kvalitetssikre informasjonen.