Wikier

Offentlig postjournal

Offentlig postjournal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra postjournal for alle nivå på NTNU. De elektroniske dokumentene er ikke tilgjengelige. Journalene publiseres fortløpende, men med inntil tre dagers forsinkelse og for tre måneder tilbake i tid.

NTNU er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal, som skal gi oversikt over korrespondanse til og fra NTNU og intern korrespondanse mellom NTNUs enheter. Den offentlige journalen røper ikke taushetsbelagte opplysninger, og de elektroniske dokumentene kan ikke hentes ut selv, men DOKU kan sende dem ved forespørsel om innsyn.

Tidligere ble ikke saksnummer og sakstittel på postjournalen publisert, bare opplysninger om den enkelte journalpost. Dette endres i tråd med arkivforskriften, og en konsekvens av dette er at det blir lettere for offentligheten å sammenstille opplysninger om flere journalposter tilhørende samme sak. Personalmapper publiseres fortsatt ikke på offentlig journal.

Se også: Om innsyn i dokumenter.

Kontakt: Det er Avdeling for dokumentasjonsforvaltning som ivaretar tjenesten.

1805 Visninger