Wikier

NTNU Alumnimail

English version - NTNU Alumni email

Alumnimail er et tilbud til nåværende og forhenværende studenter og ansatte ved NTNU.

Med en Alumnimail-konto får man opprettet en e-postadresse på formen brukernavn@alumni.ntnu.no. Denne adressen / kontoen kan man beholde så lenge man ønsker, og den fungerer uavhengig av om man har en ordinær tilknytning til NTNU.

Logg in på Alumnimail-konto

Opprette NTNU Alumnimail

Bestill NTNU Alumnimail-konto

Hjelp med NTNU Alumnimail

Vanlige spørsmål

Oppkobling av eget e-postprogram

  • Innkommende server:imap.alumni.ntnu.no
  • Innkommende port:993
  • Innkommende kryptering:SSL/TLS
  • Innkommende brukernavn:brukernavn (uten @alumni.ntnu.no)
  • Utgående server:smtp.alumni.ntnu.no
  • Utgående port:587
  • Utgående kryptering:STARTTLS
  • Utgående brukernavn:brukernavn (uten @alumni.ntnu.no)

Problemer med passord

Alumnimail har fra årsskiftet 2018/2019 en egen frittstående brukerdatabase som brukes ved autentisering. I tillegg benyttes NTNUs ordinære brukerdatabase så lenge man har en aktiv NTNU-tilknytning. Hvis man avslutter sin ordinære NTNU-tilknytning, blir man slettet fra NTNUs brukerdatabase, og dermed vil kun det passordet som ligger i Alumnimail-brukerdatabasen fungere. Hvis man ikke husker dette passordet, så må Orakeltjenesten kontaktes (se kontaktskjema over). Alumni-organisasjonen har siden årsskiftet jobbet med en ny portalløsning (https://www.ntnu.no/alumni), og når denne er på plass kan forhåpentligvis Alumnimail knyttes til portalens brukerdatabase igjen.

Overskredet kvote

Ved oppretting av Alumnimail-konto blir det satt en kvote på 2GB. Hvor mye av kvoten som er brukt vises nederst til venstre i webmailen. Hvis kvoten overskrides vil innkommende e-poster returneres til avsender. Man vil også få problemer med flytting og sletting av e-poster. Ta kontakt hvis du har behov for større kvote.

Videresending

I webmailen er det mulig å sette opp automatisk videresending til en ekstern adresse. Vær oppmerksom på at videresendte e-poster kan være utsatt for å bli tatt av spamfilteret til det eksterne systemet. Det vil derfor være fornuftig å la videresendingen beholde en kopi av e-postene i Alumnimail. For at kopiene ikke skal føre til at man overskrider kvoten, så bør man logge seg inn på Alumnimail en gang i blant for å slette unna.

Hjelp

Bruk dette skjemaet dersom du har behov for hjelp med alumnimail.

7783 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: E-post