Wikier

Student ved IDI

Masteroppgave i informatikk - IDI

English version

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med MSIT

Masteroppgave i informatikk (MSIT) er på 30 studiepoeng. 


Masteroppgave i informatikk for lektorutdanning i realfag (MLREAL) på 30 studiepoeng

Masteroppgave i informatikk (MIT, med opptak før 2020), som utgjør 60 studiepoeng over to semester:

Praktisk gjennomføring

  1. Fortsett med forberedende prosjekt som masteroppgaven din eller finn en annen masteroppgave du ønsker å skrive
  2. Signere masteravtale i samråd med veileder
  3. Levere masteroppgave

 

1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive 

Studenter som bygger videre på forberedende prosjekt går til punkt 2 (se nedenfor)

Du må selv ta kontakt med den veilederen som tilbyr en masteroppgave du er interessert i, for å avtale et samarbeid. Hovedveileder må være ansatt ved instituttet. Du avtaler masteroppgave med en veileder i løpet av høstsemesteret.

Oversikt over masteroppgaver/prosjekt finner du i prosjektdatabasen

Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift. Dette forutsetter at du sender inn en standardavtale til instituttet, i tillegg til masteravtalen. Les mer dette på siden "Skrive og levere masteroppgave".

 

2. Signere masteravtale i samråd med veileder

Masteravtalen registreres i SharePoint når avtale er gjort med veileder.

  • Registrering, signering og levering digitalt av studenten (frist 15.januar) 
  • Godkjenning digitalt av veileder
  • Godkjenning digitalt av instituttet
  • Fakultetet kvalitetssikrer premissene for å skrive en masteroppgave og kontakter studenten dersom noe mangler

Lenke til masteravtalen i Sharepoint

Spørsmål om masteravtale? Ta kontakt på  studier@idi.ntnu.no

 

3. Levere masteroppgave

Fristen for å levere masteroppgave er 20 uker etter oppstartsdato. 
Med en uke i tillegg i forhold til jul og/eller påske. 

Om innleveringsdato faller på helg eller helligdag, vil innleveringsfristen være påfølgende arbeidsdag. 

Masteroppgaven leveres digitalt som pdf-fil i Inspera.

 

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist.

Skriftlig søknad om utsettelse sendes IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no) etter avtale med veileder. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring.

For å få utsatt frist i forbindelse med sykdom eller stud.ass.-stilling hos NTNU ta kontakt med administrasjon ved IDI (studier@idi.ntnu.no).

Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått. (Se §5-9 i utfyllende regler til forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 – pdf)

 

Sensur

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

 

Les mer

For mer informasjon og ressurser i forbindelse med skriving av masteroppgave anbefales siden «Skrive og levere masteroppgave»

 

Oversikt

Tidsplan Beskrivelse

2.semester (mars)

Generelt informasjonsmøte om fordypning og masteroppgave
 
15. januar Frist for levering av digital masteravtale
20 uker etter oppstart (pluss 1 uke jul/påske)  Frist for levering av masteroppgave 
3 måneder 

Sensurfrist 3 måneder etter innlevering

 

12622 Visninger