Wikier

Maler for utvekslings- og mobilitetsavtaler

Forslag til maler for å opprette, fornye eller registrere utvekslings- og mobilitetsavtaler innenfor utdanning.

Alle avtaler som inngås skal registreres både i Ephorte og FS – dette gjøres av Enhet for internasjonale relasjoner. Dette er viktig for å sikre at NTNU har en samlet oversikt over alle inngåtte avtaler. Avtaler skal sendes til Internasjonal Seksjon sammen med utfylt registreringsskjema.

Avtaler som må signeres av rektoratet skal gå via Enhet for internasjonale relasjoner for gjennomgang og kvalitetskontroll. Enhet for internasjonale relasjoner tar avtalen videre til rektors kontor for godkjenning og signering.


Eksisterende avtaler

NTNU har en søkbar database som gir en oversikt over samarbeidsavtaler med utenlandske utdanningsinstitusjoner. Du kan også søke etter avatalene i ePhorte.

Forslag til maler

Exchange agreement

Memorandum of Understanding

Generell fornyelse (Quick renewal)

Registreringsskjema (Registration form)


Kontakt

Spørsmål kan rettes til Enhet for internasjonale relasjoner.