Wikier

Programvareprodukter

MPLC filmvisning

English version – MPLC movie viewing

Retningslinjer for filmvisning

Det er lov for studenter og vitenskapelig ansatte ved NTNU å vise fram filmer i våre lokaler.

NTNU har inngått avtale om rett til offentlig fremføring av audiovisuelle verk, det vil si filmvisning, i NTNUs lokaler. Avtalen er inngått mellom NTNU og Motion Picture Licensing Company Norge AS (MPLC) som lisensierer retten til offentlig visning av film/audiovisuelle verk på vegne av en rekke rettighetshavere.

Offentlig visning av rettighetsbelagte filmer

Lisensen gir rett til offentlig fremvisning av filmverk, rettighetsbelagte spillefilmer og andre beskyttede audiovisuelle programmer og produksjoner fra rettighetshaverne som MPLC representerer.

Tillatelsen gjelder kun i NTNUs lokaler

Lisensen gir rett til filmframvisning på disse premissene:

  • Offentlig fremføring for publikum skal kun foregå i NTNUs lokaler.
  • Lisensen gjelder for alle studenter og vitenskapelig ansatte ved NTNU. Med vitenskapelig tilsatt menes enhver som underviser studenter ved NTNU i form av forelesninger, seminargrupper eller liknende.

Leverandørinformasjon

Liste over MPLCs samarbeidspartnere (Rettighetshavere)

Avtalevilkår for visning av film/audiovisuelle verk på NTNU

Produsent: Se mer om MPLC filmvisning hos MPLC


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

872 Visninger