Wikier

Tjenester og...

Lokal læringsstøtte og læringsnettverket - kontaktpersoner

På denne siden finner du en oversikt over lokale kontaktpersoner for undervisnings- og læringsstøtte ved NTNU. Kontaktpersonene er del av NTNUs læringsnettverk.

Det er mange miljøer som deltar aktivt i læringsnettverket og gjør det til en større kompetansesamling. Seksjon for læringsstøtte arbeider med flere enheter: IT-avdelingen, Universitetsbiblioteket, Avdeling for studieadministrasjon, Uniped m. f.l.

For spørsmål om Blackboard ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp.

English version - Teaching Resources - contacts

Fakultetskontakter

AD - Fakultet for arkitektur og design | Beate Helen S. Revis

HF - Det humanistiske fakultet | Caroline Nilstad

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk | Frank Mauseth | Kristoffer Halseth

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap | Linda Fjølstad

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap | Ingrid Ofstad Dahl | Øystein Indergård

NV - Fakultet for naturvitenskap | Ida Johanne Ulseth

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap | Veruska De Caro-Barek | Magnus Bergland-Landheim

ØK - Fakultet for økonomi | Kristin Melum

Andre bidragsytere og støttemiljø

UB - Universitetsbiblioteket | Kenny Solevåg-Hoti | Astrid Kilvik

Uniped | Marte Therese Jakobsen | Espen Hektoen

NTNU Tilrettelegging | Reidar Angell Hansen

IT-avdelingen | Berit Danielsen

Eksamen (SA) | Anette Lindi | Rasmus Grønbæk Jensen

Seksjon for etter- og videreutdanning | Marthe Abelsen Strømmen

NTNU Seksjon for læringsstøtte

Disse deltar i arbeidsgruppen for Læringsnettverket:

Trondheim

Ålesund

Mer informasjon om Seksjon for læringsstøtte.